ส.ค. 09

100 สิ่งของสำคัญในสงครามโลกครั้งที่ 2 (The second world war in 100 objects)

129954ผู้แต่ง : พลตรีจูเลียน ทอมป์สัน และดร.แอลแลน อาร์.มิตเลตต์ ; ผู้แปล นงนุช สิงหเดชุ

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2556

บรรณลักษณ์ : 320  หน้า

ISBN :  9789740211037

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : D 744 ท333ห

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่นนี้ได้เป็นอีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจของสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการนำเสนอสิ่งของสำคัญ 100 อย่างที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญตลอดสงครามครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ มีตั้งแต่สิ่งของขนาดใหญ่ อย่างกำแพงแอตแลนติกที่ฮิตเลอร์สั่งให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการบุกของฝ่ายสัมพันธมิตร ไปจนถึงสิ่งของขนาดเล็กสุดอย่างหลอดยาเพนนิซิลลินที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรจากอาการบาดแผลติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังมีบรรดาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของทหารหน่วยต่างๆ ซึ่งมีที่มาที่ไปน่าสนใจ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2013/08/09/100-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%82/