พ.ค. 30

สำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา

อาคารวิทยบริการ จะดำเนินการสำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา ขอแจ้งสิ้นสุดการยืมหนังสือตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สามารถเริ่มยืมได้ตามปกติในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 จึงขอแจ้งการปิดพื้นที่บริการเพื่อดำเนินการสำรวจหนังสือ ดังนี้

  • ปิดชั้น 4  –   วันจันทร์ที่ 29พฤษภาคม 2560
  • ปิดชั้น 3   –  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
  • ปิดชั้น 2   –  วันพุธที่  31 พฤษภาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/05/30/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/