ส.ค. 07

ขอแจ้งวันปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ ดังนี้

  • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 – วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 – ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

***วันที่ 13 สิงหาคม 2560  –  เปิดบริการตามปกติ***

อาคารวิทยบริการปิดทำการวันหยุดราชการ

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/08/07/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a2/