ก.ย. 01

ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาในโครงการอบรม International Web Design Contest (iWDC)  และ International Short Film Contest(iSFC)  และ International Computer Programming Contest (iCPC)
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมือเวลา11.00-12.00 น.
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่นต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

 

 

ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่นต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/09/01/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b2/