ม.ค. 12

แจ้งปิดบริการสำนักวิทยบริการจัดพัฒนาบุคลกร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลกร ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561  จังหวัดเชียงราย   จึงขอแจ้งเป็นบริการในวันดังกล่าว  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/01/12/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2/