ม.ค. 15

อาคารวิทยบริการสถานทีจัดงานแถลงข่าว”ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

อาคารวิทยบริการกำหนดใช้สถานที่จัดแถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “กีฬาราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.  โดยใช้พื้นที่เฉพาะชั้น 1 นักศึกษาสามารถมาใช้บริการยืมคืนหนังสือและบริการอื่นๆได้ตามปกติ ยกเว้น ปริ้นงาน IT zone

dsc_0002

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/01/15/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84/