ม.ค. 16

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายนครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนลาดยาววิทยาคม และโรงเรียน SMA Negari 9 Malang Indonesia จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

dsc_0572

dsc_0671

dsc_0673

dsc_0671

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/01/16/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5-2/