Category Archive: ฐานข้อมูลออนไลน์

Oct
08

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล Corpus

ฐานข้อมูลคอร์พัส (Corpus) รวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย    ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มีในประเทศไทยพร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญใน การนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 840,000 บริษัทในประเทศ ( http:// www.bol.co.th/corpus)  คู่มือการใช้งาน CORPUS Training Manual   ติดต่อขอ uresname และ Password ในการเข้าระบบ Corpus  นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ติดต่อได้ที่ ชั้น 3 ห้อง e-Library ในวันและเวลาราชการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26643

Aug
18

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

academiconefileweb

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile   ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560   ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655    สามารถใช้งานได้ที่ คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26535

Apr
12

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์

Britannica Online Academic เป็นฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ทางด้านการศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัยและมีคุณภาพสำหรับบุคคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยในการเรียนรู้ และการค้นคว้า โดยในสารานุกรมออนไลน์จะครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้างและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการนำไปใช้อ้างอิง  สามารถใช้งานตั้งแต่วันนี้ถึง  30 มิถุนายน 2560  ได้ที่   http://academic.eb.com    คู่มือการใช้งาน คลิก  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26260

Apr
05

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล

บริษัท EBSCO  เปิดให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source  สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  ถึง  31 ธันวาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655    

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26363

Nov
25

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica

บริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  เปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition  สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559   ฐานข้อมูลนี้สามารถเข้าใช้งานได้จาก Britannica Online Academic Edition เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการนำไปใช้อ้างอิง โดยในสารานุกรมออนไลน์จะครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้าง สามารถใช้งานได้ที่  http://search.eb.com

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23469

Nov
25

ขอเชิญทดลองให้ฐานข้อมูล GVRL

GVRL

บริษัท GALE CENGAGE Learning ได้ให้บริการทดลองใช้ฐานข้อมูล eBooks (GVRL : Gale Virtual Reference Library)    สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลนี้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2558 Gale Virtual Reference Library  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) สาขาวิชาต่างๆ อาทิ ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ศาสนา และ เทคโนโลยี และยังสามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล Academic OneFile ได้ พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหาระหว่างกันได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia45?id=thrmutt

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23458

May
29

ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรมฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ

Login access english

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มทร.ธัญบุรี ทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission   ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2558 โปรแกรม Access English เป็นโปรแกรมในการฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถใช้สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน  URL http://accessenglishnow.com/platform  และทางเว็บห้องสมุดที่ในเมนูฐานข้อมูลทดลองใช้  http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=20146 ติดต่อขอ Code ในการสร้าง User  เพื่อล็อกอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล ได้ที่เคาน์เตอร์บริการภาษา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ดาวน์โหลดวิธีการลงทะเบียน วิธีสมัคร Access English สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22172

Feb
12

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล สำนักพิมพ์ Binumi

binumi

บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น  แอนด์  เซอร์วิส  จำกัด  เปิดให้มหาวิทยาลัยเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์  Binumi ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์  นักศึกษา  และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเรา ตั้งแต่วันนี้ถึง 12  เมษายน  2558 Binumi เป็นฐานข้อมูลมัลติมีเดียขนาดใหญ่ของสำนักพิมพ์ Binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วิดีโอคลิป (Video Clip) ภาพนิ่ง (Image Stills) และแทร็กเสียง (Audio Tracks) มากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลได้ที่ https://www.binumi.com/explore/ หรือ  http://www.library.rmutt.ac.th 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21601

Jan
16

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล EBSCO

Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่ และครอบคลุมสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาตพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฏหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัขศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ คู่มือการใช้งาน คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21540

Jan
14

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล EBSCO

องค์กร EBSCO Information Service  เปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง  ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete  ได้ตั้งแต่วันนี้ –12 ธันวาคม 2558 เพื่อประโยชน์ต่ออาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย  ซึ่งสามารถใช้งานได้ที่ http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=20146 และคลิกที่ https://search.ebscohost.com

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21512

Page 1 of 212