Category: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Jun 19

ขอเชิญนักศึกษามทร.ธัญบุรี ร่วมโครงการ HANDMADE MAKET RMUTT

ขอเชิญนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ ตลาดนัดนักศึกษา ศิลปะที่สร้างด้วยมือเรา HANDMADE MAKET RMUTT (ฟรี) กิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา ศิลปะที่สร้างด้วยมือเรา โดยให้นักศึกษาสามารถนำสินค้าที่ผลิตเองมาวางจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ได้ศึกษาและนำมาจัดจำหน่าย เป็นการพัฒนาสินค้าของตนเอง การหารายได้ รวมถึงการฝึกประสบการณ์ด้านการตลาด

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30479

Aug 09

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีบันทึกเทปถวายพระพร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยรองอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมเมธาวี อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26821

Apr 11

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักฯ และรดน้ำขอพร ผู้อาวุโสของหน่วยงาน และผู้บริหารนายพงษ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ  

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26370

Nov 30

ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเปิดงานนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559  เวลา 14.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25324

Nov 28

เปิดฉายซีดีภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “เทิดเกล้า”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเปิดฉายซีดีภาพยนตร์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   “เทิดเกล้า”   9 เรื่อง 9  แรงบันดาลใจ จาก คำสอนของพ่อ    กำหนดฉายตั้งวันที่  1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป  วันละ 1 รอบ  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ โครงการ ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “เทิดเกล้า” จากคำสอนของพ่อ โครงการที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา ผนึกกำลังกับ 9 บริษัทผู้ผลิตชั้นนำในวงการบันเทิงจัดสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ 9 เรื่อง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ มาถ่ายทอดผ่านมุมมองของ 9 ผู้กำกับรุ่นใหม่ และนักแสดงชั้นนำของประเทศ อาทิ เพลงของพ่อ, นักวิทยาศาสตร์ในแบงค์, มหัศจรรย์เล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ ตอน ร้อยเรื่องรู้, ความฝันอันสูงสุด, เส้นทางแห่งเส้นชัย, นายอำเภอกล้วยน้ำว้า, …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25307

Apr 12

สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงน้ำพระพุทธ “วันสงกรานต์”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดทรงน้ำพระพุทธโดยมีนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ  นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักฯ ร่วมทรงน้ำพระพุทธเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 เมษายน 2559

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24474

Apr 11

สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงน้ำพระพุทธเพื่อเป็นสิริมงคล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบสานวัฒนธรรมไทย  จัดทรงน้ำพระพุทธ โดยมีอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ที่ได้มาใช้บริการได้ร่วมทรงน้ำพระพุทธเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ณ บริเวณด้านหน้า IT zone ชั้น 1

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24436

Apr 01

ห้องสมุดจัดจุดบริการลงนามถวายพระพร

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดจุดบริการลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน   พระราชสมภพ 2 เมษายน 2559  ครบรอบ ณ บริเวณด้านหน้า   IT zone ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24398

Dec 04

ขอเชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23511

Nov 25

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  ณ บริเวณด้านหน้า   IT zone ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23472