Category: บริการ Discussion room

Oct 30

ขยายเวลาเปิดบริการชั้น 1-ชั้น 4 และDiscussion Room

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ ชั้น 1-ชั้น 4 และบริการจองห้อง Discussion เพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับนักศึกษาในช่วงสอบ ตั้งแต่วันที่ 22ตุลาคม ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561      วันจันทร์-วันศุกร์ ห้อง Discussion เวลา 08.30-24.00 น. ห้อง Garden เวลา 08.30-23.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ ห้อง Discussion เวลา 08.30-21.00 น. ห้อง Garden เวลา 08.30-20.30 น. บริการจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29708

Oct 05

ขยายเวลาบริการจองห้องDiscussion room

เนื่องจากเป็นช่วงสอบกลางภาค อาคารวิทยบริการ ขยายเวลาเปิดบริการจองห้องDiscussion Room ทุกชั้นถึงเวลา 24.00 น. ขั้นตอนการจองห้อง ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถทำการจองห้องได้ ระบบจองห้องฯ ให้บริการจองห้องตามเวลาทำการของอาคารวิทยบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-24.00 น.    เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-21.00 น.   

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23098

Dec 16

การติดต่อรับกุญแจการจองห้อง Discussion

สำหรับนักศึกษาที่ได้จองห้อง Discussion ในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงเวลาใช้ห้องให้ติดต่อเจ้าหน้าเพื่อขอรับกุญแจภายใน 15 นาที มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการให้ห้องของท่าน และเมื่อเสร็จสิ้นการใช้ห้องให้นำส่งกุญแจคืนที่เคาร์เตอร์บริการ ติดต่อรับกุญแจ ห้อง Discussion  อาคารวิทยบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา  08.30  – 16.30 น.    เคาน์เตอร์ ชั้น 2,3,4 เวลา  16.30 – 24.00 น.     ห้อง E-Library ชั้น 3 เสาร์- อาทิตย์ เวลา 08.30 – 21.00 น.     ห้อง E-Library ชั้น 3  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป. 13 ชั้น) อาทิตย์ – จันทร์ เวลา 08.30 น. – 21.00 น. …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20972

Feb 07

จองห้อง Discussion online

อาคารวิทยบริการเปิดบริการระบบจองห้อง Discussion  online เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ระบบจองห้องวันต่อวัน เปิดจองในระบบเริ่มเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป  โดยจะต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบจอง  ติดต่อรับกุญแจเมื่อถึงกำหนดเวลาที่จองห้องภายในเวลา 15 นาที มิฉนั้นถึงว่าสละสิทธ์ นำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน แลกกุญแจห้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ติดต่อรับกุญแจที่ ชั้น 3 ห้อง e-library Room จองห้อง Discussion  คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=16003

Mar 13

จองห้องDiscussion

นักศึกษาที่มีความประสงค์จองห้อง Discussion  สามารถตรวจสอบการขอใช้ห้องและสมัครสมาชิกผ่านระบบบริการจองห้อง Discussion  online   ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำจุดทีให้บริการสืบค้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถาม ชั้น 3 และ ชั้น 4

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=10800