Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

Dec
15

ต้อนรับผู้ตรวจรับรองมาตราฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27331

Nov
29

แจังวันและเวลาปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนธันวาคม 2560 และวันหยุดปีใหม่ ดังนี้  วันที่  5 ธันวาคม 2560         –      วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันที่ 10 ธันวาคม 2560         –      วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 11 ธันวาคม 2560         –       ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ วันที่ 29 ธันวาคม 2560        –       ปิดบริการเวลา 16.30 น. วันที่ 30-31 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27317

Nov
10

แจ้งวันปิดบริการ IT ZONE และบริการPrintงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดเตรียมสถานที่อาคารวิทยบริการเพื่อรับรองงานพิธิพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 31 ขอแจ้งปิดบริการ IT Zone และบริการ PRINTงาน ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2560  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27300

Nov
02

แจ้งวันปิดทำการวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

151160fb-libraryrmutt-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ  ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2560 เนื่องในงานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 31   และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27291

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26590

Oct
06

แจ้งวันหยุดราชการเดือนตุลาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ  อาคารวิทยบริการ วันหยุดราชการ เดือนตุลาคม 2560  ดังนี้ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 – วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 – วันปิยมหาราช วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 – วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27263

Oct
02

ขยายพื้นที่เปิดบริการถึงเวลา 24.00 น เป็นกรณีพิเศษ

02102560-fb-libraryrmutt-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งขยายพื้นที่เปิดบริการช่วงสอบกลางภาค ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4  เปิดบริการถึงเวลา 24.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 ตุลาคม 2560 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27253

Sep
20

ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

itep2560

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน IT สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กันยายน 2560  (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี  ลด 50 %) ชำระค่าสมัครสอบได้ที่อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี (ในวันและเวลาราชการ) สอบถาม โทร.0-2549-4079 หรือ 0-2549-3085 รายละเอียดเพิ่มเติม   

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27232

Sep
13

ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

20170908-libraryrmutt53

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการให้บริการระบบห้อสมุดอัตโนมัติ งานบริการ และงานระบบสารสนเทศ และงานผลิตสื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27094

Sep
06

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์เยี่ยมชม

20170905-libraryrmutt60

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.และปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและสตูดิโอการถ่ายทำรายการ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 กันยายน 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26984

Page 1 of 6212345102030...Last »