Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

Oct
06

แจ้งวันหยุดราชการเดือนตุลาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ  อาคารวิทยบริการ วันหยุดราชการ เดือนตุลาคม 2560  ดังนี้ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 – วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 – วันปิยมหาราช วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 – วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27263

Oct
02

ขยายพื้นที่เปิดบริการถึงเวลา 24.00 น เป็นกรณีพิเศษ

02102560-fb-libraryrmutt-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งขยายพื้นที่เปิดบริการช่วงสอบกลางภาค ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4  เปิดบริการถึงเวลา 24.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 ตุลาคม 2560 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27253

Sep
20

ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

itep2560

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน IT สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กันยายน 2560  (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี  ลด 50 %) ชำระค่าสมัครสอบได้ที่อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี (ในวันและเวลาราชการ) สอบถาม โทร.0-2549-4079 หรือ 0-2549-3085 รายละเอียดเพิ่มเติม   

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27232

Sep
13

ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

20170908-libraryrmutt53

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการให้บริการระบบห้อสมุดอัตโนมัติ งานบริการ และงานระบบสารสนเทศ และงานผลิตสื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27094

Sep
06

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์เยี่ยมชม

20170905-libraryrmutt60

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.และปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและสตูดิโอการถ่ายทำรายการ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 กันยายน 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26984

Sep
01

ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)

20170901-libraryrmutt01

ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26954

Sep
01

ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University

ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาในโครงการอบรม International Web Design Contest (iWDC)  และ International Short Film Contest(iSFC)  และ International Computer Programming Contest (iCPC) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมือเวลา11.00-12.00 น. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26896

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26590

Aug
09

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีบันทึกเทปถวายพระพร

20170807-libraryrmutt11

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยรองอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมเมธาวี อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26821

Aug
07

ขอแจ้งวันปิดทำการวันหยุดราชการ

อาคารวิทยบริการปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ ดังนี้ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 – วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 – ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ***วันที่ 13 สิงหาคม 2560  –  เปิดบริการตามปกติ***

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26814

Page 1 of 6212345102030...Last »