Category: ข่าวห้องสมุด

Aug 05

ขอแจ้งเลื่อนการอบรมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Zone)

แจ้งเลื่อนวันอบรม “โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน” (English Zone) ของเดือนสิงหาคมเป็น วันที่  3  และวันที่ 10 กันยายน 2562 ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone  เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนล่วงหน้าได้   คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30734

Feb 23

บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง

อาคารวิทยบริการ เพื่อจุดบริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง   สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้บริการได้ที่ชั้น 1 และ ชั้น 3       ดูรายละเอียดขั้นตอนการยืมเพิ่มเติม

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29889

Oct 30

ขยายเวลาเปิดบริการชั้น 1-ชั้น 4 และDiscussion Room

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ ชั้น 1-ชั้น 4 และบริการจองห้อง Discussion เพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับนักศึกษาในช่วงสอบ ตั้งแต่วันที่ 22ตุลาคม ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561      วันจันทร์-วันศุกร์ ห้อง Discussion เวลา 08.30-24.00 น. ห้อง Garden เวลา 08.30-23.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ ห้อง Discussion เวลา 08.30-21.00 น. ห้อง Garden เวลา 08.30-20.30 น. บริการจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29708

Feb 10

บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเองและสามารถยืมหนังสือต่อได้ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เปิดให้บริการที่ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ            

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26134

Feb 07

แจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ วันมาฆบูชาและชดเชยวันมาฆบูชา ในวันเสาร์ที่ 11 และวันจันทร์ที่  13 กุมภาพันธ์ 2560  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26155

Dec 24

แจ้งวันและเวลาปิดทำการ ในวันหยุดสิ้นปีเทศกาลปีใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ช่วงวันหยุดสิ้นปีเทศกาลปีใหม่ ดังนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2558   เปิดบริการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ปิดทำการปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 3 มกราคม 2559 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 4 มกราคม 2559

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23408

Dec 09

แจ้งเวลาเปิดบริการช่วงปิดภาคเรียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งวันเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ช่วงปิดภาคเรียน ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึง 10 มกราคม 2559    เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.00 น.

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23420

Nov 13

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ งดนำอาหารเข้ามารับประทานอาหารภายในอาคาร

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน งดนำอาหารเข้ามารับประทานอาหารภายในอาคารวิทยบริการ หรือ ท่านสามารถนำอาหารเข้ามารับประทานได้ที่บริเวณมุมกาแฟ ชั้น 1 เท่านั้น อาหารเพียง 1 ชิ้น ก่อให้เกิดปัญหาได้มากกว่าที่คุณคิด 1 จิตสำนึกที่ท่านมี ช่วยให้ห้องสมุดของเรา สะอาด ถูกสุขลักษณะ ซึ่งในการจัด Zone การรับประทานอาหาร (ชั้น 1 มุมกาแฟ) เพื่อลดปัญหาดังกว่าวในเบื้องต้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23259

Feb 24

บริการ New clipping

News Clipping คือ บริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ (กฤตภาคข่าว) โดยการตัดข่าวที่น่าสนใจจากหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ โดยมีการระบุแหล่งที่มาของหนังสือพิมพ์ เช่น ฉบับที่ วันที่ข่าว หัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) เป็นต้น โดยรวบรวมและจัดเก็บไว้ให้บริการผ่านฐานมูลออนไลน์  เปิดให้บริการ ดังนี้ ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon e-library) ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท iQNewsClip เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ นิวส์เซ็นเตอร์ (Newscenter) เป็นบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาหลากหลายจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศกว่าสองร้อยแหล่ง สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 15 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม User name -Password     คลิก  …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21816

Jan 26

การจองทรัพยากรสารนิเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ผู้ใช้บริการสามารถจองทรัพยากรที่ถูกยืมด้วยตนเองโดยจองผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ  โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องมาจองที่ห้องสมุด  มีขั้นตอนดังนี้ เข้าสู่ฐานข้อมูล Web opac.rmutt.ac.th   :  http://www.opac.rmutt.ac.th  เข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้  e-mail ที่ใช้สมัครสมาชิก รหัสผ่าน ใช้เลข 6 ตัวหลังเลขบัตรประชาชน แล้ว กด Enter เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วพิมพ์รายชื่อทรัพยากรที่ต้องการจอง คลิกเลือกทรัพยากรที่ต้องการจอง คลิกจองรายการ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วออกจากระบบ ดูขั้นตอน คลิก สอบถามเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน หรือโทร. 0 2549 3643

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21548