Category: กิจกรรม

Jan 03

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Exchange Knowledge : กิจกรรมแลกปลี่ยนหนังสือ

Exchange Knowledge เป็นกิจกรรมในการแลกปลี่ยนหนังสือ ระหว่างคนที่รักหนังสือได้แบ่งปันหนังสือที่รักกับคนที่รักหนังสือด้วยกัน โดยนำหนังสือที่ไม่ได้ใช้และเห็นว่ามีประโยชน์ นำมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนกัน และสามารถเลือกหนังสือที่ตนเองชอบกลับไปอ่านที่บ้านได้ กิจกรรมนี้จัดโดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ เริ่มมกราคม 2563 นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31207

Oct 15

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “English Lunch”

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ (English Zone)    ฝึกฝนทักษะการพูด การติดต่อสื่อสาร เพิ่มพูนความรู้และสามารถในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ช่วงกิจกรรม “English Lunch” ทุกวันอังคาร เวลา 12.00 -13.00 น.   ณ ห้อง Genden 1  อาคารวิทยบริการ ตารางเดือนตุลาคม กำหนดจัดวันที่ 22 ตุลาคม  และ 29 ตุลาคม  2562  รอบละ 10 คน ลงทะเบียนล่วงหน้าได้   คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31041

Aug 05

ขอแจ้งเลื่อนการอบรมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Zone)

แจ้งเลื่อนวันอบรม “โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน” (English Zone) ของเดือนสิงหาคมเป็น วันที่  3  และวันที่ 10 กันยายน 2562 ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone  เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนล่วงหน้าได้   คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30734

Jul 26

จัดอบรมแนะนำการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น WALAI AutoLib

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม2562 สำนักวิทยบริและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมแนะนำการปรับเปลี่ยนจาก Walai AutoLIb 2.0 สู่เวอร์ชั่น WALAI AutoLib Ultimate ที่รองรับการทำงานที่มีประสิทธิ์ภาพมากกว่า โดยความรู้ในครั้งนี้ได้รับความรู้จากวิทยากรทีมงานศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​สารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30690

Jul 09

โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ English zone

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมในกิจกรรม English zone กับนักศึกษาในโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการพูดซึ่งได้จัดขึ้นทุกวันอังคาร เวลา 12.00 -13.00 น. ณ ห้อง Discussion 3-6 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30605

Jun 19

ขอเชิญนักศึกษามทร.ธัญบุรี ร่วมโครงการ HANDMADE MAKET RMUTT

ขอเชิญนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ ตลาดนัดนักศึกษา ศิลปะที่สร้างด้วยมือเรา HANDMADE MAKET RMUTT (ฟรี) กิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา ศิลปะที่สร้างด้วยมือเรา โดยให้นักศึกษาสามารถนำสินค้าที่ผลิตเองมาวางจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ได้ศึกษาและนำมาจัดจำหน่าย เป็นการพัฒนาสินค้าของตนเอง การหารายได้ รวมถึงการฝึกประสบการณ์ด้านการตลาด

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30479

Oct 09

ขยายพื้นที่เปิดบริการทุกชั้น เป็นกรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งขยายเวลาเปิดพื้นที่ให้บริการทุกชั้นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 เปิดให้บริการชั้น 1 – ชั้น 4 ดังนี้ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.30-  24.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา 08.30- 21.00 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29617

Oct 09

กิจกรรม Science Show วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม Science Show เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561   โดยได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัวเราล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ นับแต่ความเชื่อมโยงอย่างน่ามหัศจรรย์ของสัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ และ การสาธิตทดลองในกลศาสตร์แบบนิวตัน แรงหนีศูนย์กลาง เป็นแรงเทียมชนิดหนึ่ง มีทิศชี้ออกจากแกนของการหมุน และเสมือนว่าเป็นแรงที่กระทำกับวัตถุที่กำลังหมุน

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29561

Oct 03

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของมทร.ธัญบุรี พร้อมเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29387

Sep 28

ขอเชิญชมนิทรรศการเรียนรู้ปฏิบัติการนักสืบราชการลับ SPY  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชมนิทรรศการเรียนรู้ปฏิบัติการนักสืบราชการลับ SPY  ได้ที่ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการนักสืบราชการลับ SPY

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28999