February 2019 archive

Feb 27

อบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรในโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง e-Library ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ        

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30104

Feb 23

บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง

อาคารวิทยบริการ เพื่อจุดบริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง   สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้บริการได้ที่ชั้น 1 และ ชั้น 3       ดูรายละเอียดขั้นตอนการยืมเพิ่มเติม

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29889

Feb 20

แจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562   และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี แจังดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างหัวเสายกระดับเหนือสะพานลอยคนข้าม ริมถนนรังสิต-นครนายกคลอง 5 จำนวน 3 จุด  วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30080

Feb 15

แจ้งเปิดให้บริการตามปกติ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  เปิดให้บริการตามปกติ เนื่องจากกองอาคาสถานที่ ได้ซ่อมบำรุงตู้สถานีหม้อแปลงไฟฟ้าเสร็จก่อนกำหนดตามที่ได้แจ้งมา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเปิดให้บริการตามปกติ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30071

Feb 13

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล คอร์พัส (Corpus)

    ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล คอร์พัส (Corpus)  ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มีในประเทศไทยพร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญใน การนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 840,000 บริษัทในประเทศ ( http:// www.bol.co.th/corpus) ฐานข้อมูล Corpus ซึงรวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งให้รายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก สามารถติดต่อขอ uresname และ Password ในการเข้าระบบ Corpus โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาที่ห้อง e-Library ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ  คู่มือการใช้งาน CORPUS Training Manual

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27751

Feb 12

ขอแจ้งปิดทำการ วันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ  ดังนี้ วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์  2562   –   วันมาฆบูชา

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30026

Feb 12

บริการ Internet หลักของ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ทราบ ในการให้บริการ Internet หลักสามารถกลับมาให้บริการแบนด์ 4GB  ได้ตามปกติ  ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มา  https://www.rmutt.ac.th/content/45557

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30050

Feb 08

แจ้งการฉีดปลวกภายในอาคาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการปิดบริการอาคารวิทยบริการ  เนื่องจากจะดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ขอแจ้งปิดบริการเวลา 20.00 น.   จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29990

Feb 04

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร  ร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29947

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26590