January 2020 archive

Jan 22

ต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu ผู้เชี่ยวชาญด้าน board game ประเทศไต้หวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu จาก National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ผู้เชี่ยวชาญด้าน board game เข้าชมสถานที่ชั้น 1 เพื่อจะมีการกำหนดจัดงาน ณ อาคารวิทยบริการในเร็วๆ นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31350

Jan 22

ต้อนรับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการศึกษาโฮจิมินห์ซิตี ประเทศเวียดนาม

ต้อนรับ อธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการศึกษาโฮจิมินห์ซิตี (Ho Chi Minh City University of Technology and Education) ประเทศเวียดนาม นำโดยอาจารย์บรรเลง สระมูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31315

Jan 15

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าใช้โปรแกรม Speexx ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าใช้โปรแกรม Speexx โปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเอง โดย digital publishing มีบทเรียนในส่วนของไวยกรณ์ คำศํพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความด้วย ลงทะเบียนเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถศึกษารายละเอียด สมัครและดาวน์โหลดโปรแกรม Speexx ได้ที่เว็บห้องสมุด คลิก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-549-3658 หรือ เคาน์เตอร์บริการภาษา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31291

Jan 15

อาคารวิทยบริการเปิดทำการตามปกติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว แจ้งเปิดทำการตามปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดเวลา 08.30-24.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 08.30-21.00 น. ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31282

Jan 10

อาคารวิทยบริการเริ่มเปิดให้บริการตามปกติ เวลา 8.30-16.30 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการเปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2563 เปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น. บริการยืม-คืนหนังสือ ต่ออายุสมาชิก บริการปริ้นงาน และบริการพื้นที่อ่านหนังสือ เนื่องจากใช้เครื่องสำรองไฟในการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ขอแจ้งปิดบริการ computer IT zone และ Edutainment Zone **มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31245

Jan 07

แจ้งเปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น.

ขอแจ้งเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ชั่วคราว เนื่องจากปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข่องซึ่ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในเบื่องต้นได้ติดตั้งไฟฟ้าสำรองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการได้เข้าใช้บริการ ณ อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หากไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบและขยายเวลาการเปิดให้บริการต่อไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31227

Jan 03

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Exchange Knowledge : กิจกรรมแลกปลี่ยนหนังสือ

Exchange Knowledge เป็นกิจกรรมในการแลกปลี่ยนหนังสือ ระหว่างคนที่รักหนังสือได้แบ่งปันหนังสือที่รักกับคนที่รักหนังสือด้วยกัน โดยนำหนังสือที่ไม่ได้ใช้และเห็นว่ามีประโยชน์ นำมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนกัน และสามารถเลือกหนังสือที่ตนเองชอบกลับไปอ่านที่บ้านได้ กิจกรรมนี้จัดโดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ เริ่มมกราคม 2563 นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31207