January 15, 2020 archive

Jan 15

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าใช้โปรแกรม Speexx ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าใช้โปรแกรม Speexx โปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเอง โดย digital publishing มีบทเรียนในส่วนของไวยกรณ์ คำศํพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความด้วย ลงทะเบียนเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถศึกษารายละเอียด สมัครและดาวน์โหลดโปรแกรม Speexx ได้ที่เว็บห้องสมุด คลิก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-549-3658 หรือ เคาน์เตอร์บริการภาษา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31291

Jan 15

อาคารวิทยบริการเปิดทำการตามปกติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว แจ้งเปิดทำการตามปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดเวลา 08.30-24.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 08.30-21.00 น. ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31282