Mar 28

คู่มือ mac OS X Lion ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : นนทบุรี : ไอดีซี, 2554

บรรณลักษณ์ : 340 หน้า

ISBN :  9786162001932

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA 76.76.O63 จ575ค

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ Mac OS X Lion  มีเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงจาก Mac OS X Snow Leopard กว่า 250 รายการ เกี่ยวกับการติดตั้งแอพพลิเคชันผ่านทาง App Store รองรับการใช้งานแบบ Multi-Touch Gestures ช่วยให้ควบคุมเครื่องด้วยนิ้วในลักษณะต่างๆ พร้อมการทำงานในโหมดเต็มจอภาพแบบ Full Screen แนะนำ Mission Control ที่ช่วยสลับการทำงานระหว่างแอพพลิเคชันได้ง่ายขึ้น สามารถเปิดแอพพลิเคชันจาก Launchpad ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการใช้งานบน iPad หรือ iPhone พร้อมคุณสมบัติเพื่อช่วยให้การทำงานปลอดภัยโดยสามารถจดจำค่าสถานะก่อนปิดเครื่องหรือเปิดแอพพลิเคชัน และเรียกค่าเดิมกลับมาได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Resume คุณสมบัติบันทึกเอกสารอัตโนมัติด้วย Auto Save กู้ไฟล์ข้อมูลด้วยคุณสมบัติที่เรียกว่า Versions การรับส่งข้อมูลไร้สายง่ายๆ ผ่าน AirDrop และการปรับปรุงระบบ Mail เป็นต้น

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=10968