Oct 12

ตุ๊กตาโครเชต์ชุดประจำชาติในประชาคมอาเซียน

ผู้แต่ง : วันฟ้างาม คำมุงคุณ

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555

บรรณลักษณ์ : 104 หน้า

ISBN :  9786160003532

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TT 820ว435ต

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือชุดงานฝีมือในประชาคมอาเซียน นำเสนองานถักโครเชต์เกี่ยวกับเรื่องการแต่งการชุดประจำชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยถ่ายทอดผ่านความน่ารักของตุ๊กตา ผสานกับความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ ชิ้นงานในเล่มถักด้วยด้ายถักซัมเมอร์วีนัสที่มีความละเอียดสวยงาม พร้อมเทคนิคการถักและตัวอย่างการตกแต่ง

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=13845