Dec 23

เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันในโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2559 ณ อ่าวบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา และในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ได้นำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันในโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์เพื่อทรงพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

library@AritRmutt191258_04

 

library@AritRmutt191258_14

library@AritRmutt191258_05

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23573