Feb 24

ง่ายใช่เลย! เคล็ดลับ Photoshop CS4 ฉบับเผยกลวิธีใช้ Photoshop ให้เป็นแบบทันใจ

ผู้แต่ง : เอกเทพ  ภักดีศิริมงคล

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

บรรณลักษณ์ : 263 หน้า

ISBN :  978-974-03-2572-7

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 อ875ง

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้เจาะประเด็นหลักและเผยเคล็ดลับที่จะช่วยให้ผู้เริ่มต้นฝึกใช้ Photoshop สามารถเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรมได้ง่ายๆ ทดลองสร้างสรรค์ผลงานต้นฉบับงานพิมพ์ได้ด้วยตนเองทันที นอกจากนี้ในหนังสือยังได้เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและงานพิมพ์ไว้ครบครันเป็นความรู้ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมด้านงานออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น เรื่องตัวอักษร การใช้สี วิธีผสมสี การเลือกใช้กระดาษ ระบบการพิมพ์ เทคนิคการพิมพ์ ฯลฯ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3973