สถิติการใช้ฐานข้อมูล

สถิติการใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย (ต.ค. 58 – ก.ค. 59)

ตารางการใช้งานฐานวิจัย 2559

กราฟแสดงการใช้งานฐานวิจัย 2559

ที่มา:  http://www.uni.net.th/UniNet/reportDB/statistic_using_rfdb.php <update 13/09/59>

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=12330

Leave a Reply