แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลและการใช้ของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม

ชาย

หญิง

คณะ/หน่วยงาน


ระดับการศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


ประเภทผู้ใช้บริการ

อาจารย์

บุคลากร

นักศึกษา

บุคคลภายนอก
 

ตอนที่ 2 สภาพการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ท่านเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่ใด
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ภายในมหาวิทยาลัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย


ความถี่ในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ทุกวัน

ทุกสัปดาห์

ทุกเดือน

ไม่แน่นอน


ท่านทราบข่าวการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งใด
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

เว็บไซต์/ อีเมล์/ เครือข่ายสังคมออนไลน์/ outlook

อาจารย์/ บุคลากร/ บรรณารักษ์/เพื่อน

เอกสาร/ แผ่นพับ/ ป้ายแนะนำการให้บริการ

กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ

 

ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดเรียงหมวดหมู่ ง่าย และสะดวกต่อการค้นหา
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการครอบคลุมตรงต่อความต้องการ
ขั้นตอนการสืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
คู่มือวิธีการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อความเข้าใจwww.library.rmutt.ac.th/reference-database/manual
การให้คำแนะนำการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากร
ความรวดเร็วในการดาวโหลดจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผลลัพธ์จากการสืบค้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
สถานที่เอื้ออำนวยต่อการค้นคว้าและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ข้อเสนอแนะในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Never submit passwords through Google Forms.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=16764

3 comments

  1. Nattakan says:

    ควรใช้เวลาในการอธิบายมากกว่านี้ค่ะ

  2. สุภาดา สุวรรณโชติ says:

    ทุกอย่างลงตัวแล้วค่ะ

  3. ณัฎฐา says:

    ใช้หาข้อมูล

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>