Return to e-Resources

ฐานข้อมูลทดลองใช้

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลเพื่อทดลองใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดภายใต้แต่ละฐานข้อมูล
JoVE (Journal of Visualized Experiments) ฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ Jove เป็น Peer-reviewed Journals ซึ่งนำเสนอผลงานการวิจัย หรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Biological, Medical, Chemical และ Physical ในรูปแบบวิดีโอ ฐานข้อมูล

สามารถใช้งานได้ที่ คลิก
คู่มือการใช้งาน คลิก

ตั้งแต่วันนี้ – 19 ตุลาคม 2561 

SciVal เป็นแพลทฟอร์มหรือเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับ Research Performance Assessment และเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก พัฒนาขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เปิดบริการในปี 2552 ในชื่อว่า SciVal Spotlight เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กรวิจัยหนึ่งๆ โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus

สามารถใช้งานได้ที่ คลิก

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาพคม 2561 

gale_logo Gale Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ  

สามารถใช้งานได้ที่ คลิก

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ebscohost-300x300 Academic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระและวีดีโอ ในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆ
สามารถใช้งานได้ที่ คลิกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ebscohost-300x300 Entrepreneurial Studies Source เป็นฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล บริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการมือที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งของโลก)  

สามารถใช้งานได้ที่ คลิก

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Access English Access English จากสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission เป็นโปรแกรมในการฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถใช้สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา  

สามารถใช้งานได้ที่ http://accessenglishnow.com/platform

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ ในการเข้าใช้งานเพียงแค่ลงทะเบียนขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ โดยคลิกที่ Create account กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand เลือกสถาบันที่ตนเองสังกัด จากนั้นนำ e-mail ที่สมัครพร้อม password ที่กำหนดไว้ไปใช้สำหรับล็อกอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคลได้เลยค่ะ ดู วิธีสมัคร Access English

britannica_logo Britannica Online Academic เป็นฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ทางด้านการศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัยและมีคุณภาพสำหรับบุคคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยในการเรียนรู้ และการค้นคว้า โดยในสารานุกรมออนไลน์จะครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้างและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการนำไปใช้อ้างอิง

สามารถใช้งานได้ที่  http://academic.eb.com

 • คู่มือการใช้งาน คลิก

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 – วันที่ 30 มิถุนายน 2560

iGLibrary_Logo iG Library (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่ประกอบไปด้วยหนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก อาทิเช่น McGraw-Hill, iGroup Press, ISEAS, World Science, BEP, iSmithers Rapra เป็นต้น ที่ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งสามารถ Copy, Print, Download, แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้มากกว่า 40 ภาษา พร้อมทั้ง Dictionary  และ Function การใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย โดยใช้งานบน Platform “iGLibrary” แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://portal.igpublish.com/iglibrary/

 • คู่มือการใช้งาน ฉบับภาษาอังกฤษ คลิก
 • คู่มือการใช้งาน ฉบับภาษาไทย คลิก

ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559 – วันที่ 31 ตุลาคม 2559

EEWOWW_Logo EEWOWW เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเขียนงานวิจัย ต่างๆ โดยมีความ สามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดการบรรณานุกรม มีโครงร่างการเขียนงานวิจัยจาก สถาบันชั้นนำต่างๆ มีระบบช่วยตรวจสอบการคัดลอกหรือทำซ้ำชิ้นงานที่เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์ และยังสามารถส่งต่อ แบ่งปัน งานของท่านในกลุ่มนักวิจัยด้วยกันได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในการจัดระเบียบข้อมูลวิจัย การทำบรรณานุกรมอัตโนมัติ และการ ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของต้นฉบับก่อนจะนำออกเเผยแพร่สู่สาธารณะ

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.eewoww.com

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – วันที่ 15 ตุลาคม 2559

Galelingo_Logo Gale Lingo เป็นฐานข้อมูลทางเลือกในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความพร้อมในด้านทักษะต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ คุณสมบัติของฐานข้อมูลนี้ได้แก่

 • รองรับการใช้งานบนเว็บเบราวเซอร์ที่หลากหลาย
 • มีเนื้อหาการเรียนรู้มากกว่า 900 ชั่วโมง
 • สามารถเลือกคอร์สเรียนต่างๆ และดูความก้าวหน้าในการเรียนได้
 • สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนในรูปแบบมัลติมีเดียได้
 • ใช้เทคโนโลยี The Studio และ SpeaktMe สำหรับฝึกฝนทักษะการพูด

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 30 กันยายน 2559

National Geographic Virtual_Logo National Geographic Virtual  เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ นิตยสารฉบับปกติ และฉบับ Traveler แผนที่ รูปภาพ และวิดีโอ โดยสามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ.1888 – ปัจจุบัน

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGVL

ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2559

Academic OneFile_Logo Academic OneFile  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ หนังสือ ข่าวสาร รูปภาพ วิดีโอ และคลิปเสียง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากสหสาขาวิชา อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น โดยมีเนื้อหาภายในกว่า 16,809 รายการ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 7,871 รายการ ค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 – ปัจจุบัน

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE

ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2559

Food_Logo Food Science Source เป็นฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ ครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรงจำนวนหลายร้อยชื่อเรื่อง โดยมีการรวบรวมรายงานการตลาด บทความ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในลักษณะรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟิก และเนื้อหาอื่นๆ อีกทั้งฐานข้อมูลนี้ยังให้การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – วันที่ 30 กันยายน 2559

CJO_LOGO Cambridge Journal Online (CJO) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ มีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์ บริหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ PDF และ HTML ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC, Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง

สามารถใช้งานได้ที่ http://journals.cambridge.org

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

12648020_447591678769995_844642589_n Oxford Scholarship Online (OSO) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) แบบฉบับเต็ม (Full Text) จากสำนักพิมพ์ Oxford University Press มีหนังสือมากกว่า 12,000 รายชื่อ ใน 20 สาขาวิชา เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ ชีววิทยา สาธารณสุขและระบาดวิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาศาสตร์ ดนตรี เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download (ทีละ Chapter), Share Link และ Features ผ่านทาง e-Mail และ Social Network ได้ พร้อมเครื่องมือ (Tools) ต่างๆ อีกมากมาย

สามารถใช้งานได้ที่ http://www.oxfordscholarship.com/

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 1 มีนาคม 2559

Logo_ADAM A.D.A.M. Interactive Anatomy (AIA) เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่รวบรวมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวสามมิติข้อความ และเสียง สารานุกรม บทเรียน และแบบฝึกหัดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://www.interactiveanatomy.com

Username : AIAIPLEAP15Snow
Password : AIAIPLEAP15Snow

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2558

GVRL_LOGO Gale Virtual Reference Library  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) สาขาวิชาต่างๆ อาทิ ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ศาสนา และ เทคโนโลยี และยังสามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล Academic OneFile ได้ พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหาระหว่างกันได้

สามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia45?id=thrmutt

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2558

Summon เทคโนโลยีช่วยสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ Summon ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ซึ่ง Summon เป็นเทคโนโลยีบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สืบค้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ เข้าถึง และการใช้ทรัพยากรห้องสมุดให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งฐานนี้ได้เพิ่มทรัพยากรประเภทฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ ThaiLis พร้อมกับเชื่อมโยงไปยัง Full text ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Binumi_logo Binumi เป็นฐานข้อมูลมัลติมีเดียขนาดใหญ่ของสำนักพิมพ์ Binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วิดีโอคลิป (Video Clip) ภาพนิ่ง (Image Stills) และแทร็กเสียง (Audio Tracks) มากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา

สามารถใช้งานได้ที่ https://api.binumi.com/api/org_explore

ตั้งแต่วันนี้ – 12 เมษายน 2558

ebscohost-Logo Communication & Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Article Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่นๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล

สามารถสืบค้นได้ที่ https://search.ebscohost.com

ตั้งแต่วันนี้ – 12 ธันวาคม 2558

Logo_indian IJOR  เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการสารสนเทศครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี เศรษศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ ทันตกรรม แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ซึ่งเปิดให้เข้าทดลองใช้งานข้อมูลในส่วนของ

 • บทความวารสารที่บอกรับ (มีค่าใช้จ่าย) และไม่มีค่าใช้จ่าย (Open Access : OA)
 • สิ่งพิมพ์ด้านการวิจัย สามารถเข้าถึงเอกสารในรูปแบบ PDF File และ XML
 • คู่มือการใช้งาน คลิก

สามารถใช้งานได้ที่ http://www.indianjournals.com

ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2557 

Logo_JSTOR JSTOR เป็นฐานข้อมูลวารสารครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ ซึ่งเปิดให้เข้าทดลองใช้งานข้อมูลในส่วนของ

 • JSTOR archive collections ทั้งหมดกว่า 2,000 ชื่อ
 • ข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2,000,000 รายการ อาทิ Global Plant Collection
 • วารสารฉบับปัจจุบัน (Current issues) กว่า 230 ชื่อ
 • Book at JSTOR ฉบับเต็ม จำนวน 100 ชื่อ และสืบค้นได้จากทั้งหมดกว่า 25,000 รายชื่อ

สามารถใช้งานได้ที่ http://www.jstor.org

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2557 – 15 ธันวาคม 2557

logo-OECD The Organisation for Economic Co-Operation  and Development (OECD) :  All Complete Collection  ประกอบด้วยหนังสือ (Books), เอกสารต่างๆ (Papers) ที่เป็นบทความวิเคราะห์ วารสาร รายงานการวิจัย, ข้อมูลสถิติ (Statistics) ที่สามารถปรับแก้ไขข้อมูลให้ตรงตามความประสงค์และ Export ไปยังโปรแกรมประยุกต์เพื่ออ้างอิงได้ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชา อาทิ  เศรษฐศาสตร์ การเงินและการลงทุน การค้า ธุรกิจงานบริการ การศึกษา การเกษตรและอาหาร การพัฒนาเมืองและชนบท ธรรมาภิบาล ประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพและการย้ายถิ่นของสังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและการขนส่ง ฯลฯ  สามารถ Download เอกสารฉบับเต็ม, Share ข้อมูลผ่านโปรแกรม Social Network ได้ พร้อมด้วยเครื่องมือการสืบค้น เพื่อใช้ในการสอนและในการศึกษาค้นคว้า

สามารถใช้งานได้ที่ http://www.oecd-ilibrary.org/

ตั้งแต่วันที่ 22  กันยายน 2557 – 30 พฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ สามารถใช้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยออนไลน์เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากอยู่นอกเครือข่ายจะต้องใช้งานผ่านระบบ VPN ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มขอเข้าอบรมการแนะนำฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยให้แก่นักศึกษาได้ที่นี่… คลิก

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=20146

ฐานข้อมูลทดลองใช้ (หมดอายุการใช้งาน)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลเพื่อทดลองใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดภายใต้แต่ละฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) สาขาวิชาต่างๆ อาทิ ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ศาสนา และ เทคโนโลยี และยังสามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล Academic OneFile ได้ พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหาระหว่างกันได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=GVRL ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2558 National Geographic Virtual  เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ.1888-ปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 – 15 มิถุนายน 2558 …

Leave a Reply