บริการ Discussion Room

 

อาคารวิทยบริการเปิดบริการระบบจองห้อง Discussion  online เพื่อความสะดวกในการให้บริการ
จองห้องวันต่อวัน เริ่มการจองเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 3
โทร. 0-2549-3653  จองห้อง Discussion  คลิก

ข้อปฏิบัติ

 • นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน แลกกุญแจห้อง
 • เมื่อถึงกำหนดเวลาที่จองห้อง กรุณาติดต่อรับกุญแจภายในเวลา 15 นาที มิฉนั้นถึงว่าสละสิทธ์
 • จองห้อง Discussion Room  เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาชิกห้องสมุด จำนวน 8 ห้อง ดังนี้

ชั้น 2

 • Discussion Room 2-1   จำนวน 5-10 ที่นั่ง
 • Discussion Room 2-2   จำนวน 5-10 ที่นั่ง

ชั้น 3

 • Discussion Room 3-1   จำนวน 5-10 ที่นั่ง
 • Discussion Room 3-2   จำนวน 5-10 ที่นั่ง
 • Discussion Room 3-3   จำนวน 10-15 ที่นั่ง
 • Discussion Room 3-4   จำนวน 10-20 ที่นั่ง
 • Discussion Room 3-5   จำนวน 10-20 ที่นั่ง
 • Discussion Room 3-6   จำนวน 10-20 ที่นั่ง
  (เฉพาะอาจารย์ใช้บริการได้ตลอดเวลา)

ชั้น 4

 • Discussion Room 4-1   จำนวน 5-10 ที่นั่ง
 • Discussion Room 4-2   จำนวน 5-10 ที่นั่ง
 • Discussion Room 4-3   จำนวน 10-20 ที่นั่ง
 • Discussion Room 4-4   จำนวน 10-25 ที่นั่ง

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

 • ชั้น 2  โทรศัพท์ 0-2549-3658
 • ชั้น 3  โทรศัพท์ 0-2549-3653
 • ชั้น 4  โทรศัพท์ 0-2549-3656

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=5255

Leave a Reply