ผังองค์กร

 ทำเนียบผู้บริหาร

 

20150326-niti

นายนิติ วิทยาวิโรจน์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20150625-Mano-200x300 20150522-ceo-arit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน สุวรรณคำ

รองผู้อำนวยการ

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์

รองผู้อำนวยการ

 

โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานและภาระงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี 

โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานและภาระงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=6671

Leave a Reply