การยืมทรัพยากรด้วยตนเอง

แนะนำการตรวจสอบข้อมูลการยืมทรัพยากรด้วยตนเองใน Web OPAC การตรวจสอบข้อมูลการยืมทรัพยากรด้วยตนเองใน Web OPAC ช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบว่าตนเองเคยยืมทรัพยากรใดบ้าง หรือทรัพยากรใดบ้างที่มีค่าปรับ ค้างส่ง ฯลฯมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าสู่ฐานข้อมูล Web  www.opac.rmutt.ac.th
 2. เข้าสู่ระบบ  ชื่อผู้ใช้  e-mail ที่ใช้สมัครสมาชิก
 3. รหัสผ่าน ใช้เลข 6 ตัวหลังเลขบัตรประชาชน แล้ว กด Enter
 4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกบริการสมาชิก
 5. ตรวจสอบ    -รายการยืมและกำหนดส่ง  -รายการจอง  -รายการค่าปรับ  -รายการขอยืมข้ามสาขา  -รายการแจ้งหาย -รายการ Block ประวัติการยืม-คืน -แก้ไขข้อมูลสมาชิก
 6. เมื่อต้องการยกเลิก คลิกออกจากระบบ

 pic2

pic5 pic6

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8095

3 comments

 1. Got says:

  พิมพ์ชื่อเว็บที่เข้าถึงฐานข้อมูลผอดหรือเปล่าครับ ==> ” เข้าสู่ฐานข้อมูล Web opac.rumtt.ac.th ” สังเกตไหมว่า เป็น “rumtt” ที่ถูกต้อง ต้องเป็นอันนี้ http://www.opac.rmutt.ac.th

 2. Got says:

  พิมพ์ชื่อเว็บที่เข้าถึงฐานข้อมูลผิดหรือเปล่าครับ ==> ” เข้าสู่ฐานข้อมูล Web opac.rumtt.ac.th ” สังเกตไหมว่า เป็น “rumtt” ที่ถูกต้อง ต้องเป็นอันนี้ http://www.opac.rmutt.ac.th

  1. lekyao says:

   แก้ไขแล้วนะคะ ขอบคุณคะ

Leave a Reply