VPN-RMUTT Service

ประกาศ! สำหรับ ผู้ที่ต้องการใช้งานระบบฐานข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งมิใช่เครือข่ายของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานได้โดยการติดตั้ง VPN ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง (ตามคู่มือแนบ) โดยการเข้าใช้งานต้องมี รหัสผ่าน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับ การ Login เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WiFi ของมหาวิทยาลัย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  e- Library Room ชั้น 3 โทร. 0 2549 3655

VPN-RMUTT เป็นการให้บริการอีกรูปแบบหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ จากภายนอก (โดยใช้ Modem หรือ adsl หรือ เครือข่าย internet อื่นๆ)
คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows XP คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows 7 (เวอร์ชัน 1)
คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows  (เวอร์ชัน 2)
windows8-logo windows10
คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows 8 คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows 10
คู่มือการตั้งค่า VPN บน iPhone หรือ iPad (iOS 9)
คู่มือการตั้งค่า VPN บน iPhone หรือ iPad (iOS 10 ขึ้นไป)
คู่มือการตั้งค่า VPN บน Galaxy Tab 7
คู่มือการตั้งค่า VPN บน Galaxy Tab 10.1 คู่มือการตั้งค่า VPN บน Android (เวอร์ชัน 1)
คู่มือการตั้งค่า VPN บน Android (เวอร์ชัน 2)
หมายเหตุ : การติดตั้ง VPN RMUTT  ผู้ใช้บริการสามารถทำการติดตั้งตามคู่มือการแนะนำได้ โดยการใช้งานการเชื่อมต่อจะใช้งานผ่านเซริฟเวอร์ 202.44.131.121 ผู้ใช้บริการต้องทำการติดตั้ง VPN ก่อนการใช้งาน ซึ่งจะทำการติดตั้งเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งบางระบบปฏิบัติการจะมีคู่มือการใช้งานอยู่ 2 เวอร์ชัน ในกรณีทำตามเวอร์ชันแรกและยังไม่สามารถเชื่อมต่อการใช้งานได้ให้ลองเปลี่ยนมาทำการติดตั้งการใช้งานตามคู่มือเวอร์ชัน 2  หลังจากทำการเชื่อมต่อ VPN แล้ว ถึงจะสามารถใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การให้บริการของมหาวิทยาลัยได้ ถึงแม้จะใช้บริการอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยก็ตาม

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=9514

6 comments

1 ping

 1. ming says:

  ผมไม่สามารถใช้งาน VPN ได้อ่าครับ มันขึ้นปัญา 800 ผมใช้วินโดเจ็ดอ่าครับ

 2. chidchanok says:

  ใช้ window 8 น่ะค่ะ

  1. Yaowaluk says:

   สำหรับ Windown 8 ลองทำตามลิ้งด้านล่างนี้ดูนะคะ

   http://www.youtube.com/watch?v=zoizPT__9dQ

   แล้วใส่ค่า Internet Address เป็น 202.44.131.121

   user เป็นรหัส wifi ที่ใช้ในมหาวิทยาลัย (เป็นรหัสนักศึกษา 13 หลักไม่มีขีด)
   password เป็นรหัส wifi ที่ใช้ในมหาวิทยาลัย (6ตัวหลังบัตรประชาชน)

   ต้องขออภัยด้วยนะคะ..หากดำเนินการคู่มือสำหรับ mac เรียบร้อยเมื่อไหร่จะดำเนินการขึ้นให้อีกครั้งนะคะ

 3. Thawat says:

  พอจะมีวิธีที่ให้ Mac ใช้ได้บ้างไม๊ครับ?

  1. Yaowaluk says:

   การตั้งค่า VPN บน Mac นั้น ลองทดสอบตามลิ้งด้านล่างนี้นะคะ
   http://www.youtube.com/watch?v=4T1L05lzD8s

   แล้วใส่ค่า IP Address เป็น202.44.131.121

   user เป็นรหัส wifi ที่ใช้ในมหาวิทยาลัย (เป็นรหัสนักศึกษา 13 หลักไม่มีขีด)
   password เป็นรหัส wifi ที่ใช้ในมหาวิทยาลัย (6ตัวหลังบัตรประชาชน)

   ต้องขออภัยด้วยนะคะ..หากดำเนินการคู่มือสำหรับ mac เรียบร้อยเมื่อไหร่จะดำเนินการขึ้นให้อีกครั้งนะคะ

 4. angkana says:

  ใช้ mac น่ะค่ะ ไม่ทราบว่าต้องตั้งค่า VPN ยังไงคะ เผอิญเครื่องลง pararelle window ด้วย แต่ก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะ

Leave a Reply