Return to งานบริการ

บริการ Devices printer

  • เป็นบริการที่ทางห้องสมุดจัดให้ผู้ใช้บริการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาข้อมูลทางวิชาการ พิมพ์งานและนันทนาการ ผู้ใช้ต้องมี Username และ Password ของตนเองโดยทางห้องสมุดเป็นผู้กำหนดให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ที่ IT Zone ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
  • คู่มือขั้นตอนการสั่งปริ้นและขั้นตอนการนำกระดาษออกจากเครื่องปริ้น  Print Tracer – IT Zone
  • คู่มือขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Printer ระบบwifi (สำหรับ Notebook  Tablet และ Smart Phone) สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปริ้นเอกสารได้ที่ Add LibraryPrinter  

วิธีติดตั้งโปรแกรม SolutionLab Printer

1.  แตกไฟล์ Add LibraryPrinter.rar ออกจะได้โฟลเดอร์ Add LibraryPrinter ออกมา เมื่อคลิ๊กเข้าไปในโฟลเดอร์จะพบไฟล์ติดตั้ง 2 ตัวอยู่ภายในโฟลเดอร์ซึ่งได้แก่ printer.bat กับ SolutionLab Client Install.exe ดังรูป

 

2.  ทำการติดตั้งปริ๊นเตอร์ โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ printer.bat รอซักครู่โปรแกรมจะทำการติดตั้งปริ๊นเตอร์ลงไปในตัวเครื่อง โดยจะปรากฏหน้าต่างสีดำขึ้นมาครู่หนึ่งและหายไป เมื่อหน้าต่างสีดำหายไปให้ทำการเข้าไปที่ Start a Setting a Printer and Faxs สำหรับ Windows XP หรือ Start a Devices and Printer สำหรับ Windows 7 เมื่อคลิ๊กเข้าไปแล้วจะพบกับปริ๊นเตอร์ที่ชื่อว่า LibrayPrinter on 203.158.253.41 ดังรูป

3.  ทำการติดตั้งโปรแกรม SolutionLab โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ SolutionLab Client Install.exe รอซักครู่จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการติดตั้งตังรูป

4.  กด Next ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งปราฏหน้าต่างดังภาพด้านล่าง

5.  ในส่วนนี้โปรแกรมจะถามถึงตำแหน่งที่เราจะทำการติดตั้งโปรแกรม ซึ่งโดยมาตรฐานแล้วจะตั้งค่าไว้ที่ไดร์ฟ C: แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของการติดตั้งก็สามารถทำได้โดยการเลือกไปที่ Browse และเลือกตำแหน่งติดตั้งที่ต้องการแต่ถ้าหากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรก็กด Next ต่อไปได้เลย

6.  กด Next ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งปรากฏหน้าต่างดังภาพ

7.  เมื่อทำการกด Finish โปรแกรมจะถามเราว่าต้องการ Restart การทำงานหรือไม่? ให้เราเลือตอบตกลงและกด Finish เครื่องก็จะทำการ Restart การติดตั้งก็เป็นอันเสร็จสิ้น

8.  หลังการ Restart เครื่องแล้วต้องการจะเช็คว่าการติดตั้งนั้นสมบูรณ์พร้อมใล้งานหรือไม่ให้ไปที่ Printer and Faxs หรือ Devices and Printer อีกครั้งหนึ่งทำการคลิ๊กขวาที่ LibrayPrinter on 203.158.253.41 แล้วเลือกที่ Properties ที่อยู่ด้านล่างสุดแต่สำหรับ Windows 7 ต้องเลือก Properties ที่อยู่บริเวณตรงกลางของแถบเมนู เมื่อเข้าสู่ Properties เราก็จะได้พบกับหน้าต่างดังภาพ

9.  เมื่อพบหน้าต่างด้านบนแล้วให้เราเลือกที่ Print Test Page จากนั้นเลือก OK ถ้าหากโปรแกรมติดตั้งสำเร็จหน้าต่างสำหรับให้กรอก User และ Password ดังรูป

10.  เมื่อหน้าต่างปรากฏขึ้นมาก็เป็นอันว่าการติดตั้งของเราสมบูรณ์พร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อย

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=9881

Leave a Reply