May 19

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนัก

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนงานห้องสมุด เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารวิทยบริการ

18052559Llibrary@AritRmut _15

18052559Llibrary@AritRmut _25 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24659

May 16

ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันวิสาขบูชา) วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559     และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24656

May 16

แจ้งเวลาเปิดบริการภาคฤดูร้อน (Summer)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาเปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ภาคฤดูร้อน (Summer) ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2559  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 21.00 น.   (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

FB library@rmutt OPEN Summer

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24650

Apr 19

วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2559 ดังนี้

  • วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม  2559      วันฉัตรมงคล
  • วันศุกร์ที่  6  พฤษภาคม  2559             รัฐบาลประกาศหยุด
  • วันจันทร์ที่ 9  พฤษภาคม  2559            วันพืชมงคล
  • วันศุกร์ที่ 20  พฤษภาคม  2559            วันวิสาขบูชา

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24637

Apr 12

สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงน้ำพระพุทธ “วันสงกรานต์”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดทรงน้ำพระพุทธโดยมีนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ  นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักฯ ร่วมทรงน้ำพระพุทธเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 เมษายน 2559

Library@rmutt 120459_009

Library@rmutt 120459_082 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24474

Apr 11

แจ้งเวลาปิดทำการเป็นกรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เป็นกรณีพิเศษ ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 ปิดทำการเวลา 16.30 น.  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24466

Apr 11

สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงน้ำพระพุทธเพื่อเป็นสิริมงคล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบสานวัฒนธรรมไทย  จัดทรงน้ำพระพุทธ โดยมีอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ที่ได้มาใช้บริการได้ร่วมทรงน้ำพระพุทธเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ณ บริเวณด้านหน้า IT zone ชั้น 1

library@rmutt070459_5library@rmutt070459_2 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24436

Apr 11

ขอแจ้งปิดบริการช่วงวันสงกรานต์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน  2559  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการและเทศกาลวันสงกรานต์    และจะเป็นให้บริการตามปกติในวันถัดไป Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24430

Apr 05

แจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันจักรี) และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24409

Apr 05

แจ้งวัน/เวลาปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ วันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2559 ดังนี้

  • วันที่  6  เมษายน  2559                  วันจักรี
  • วันที่ 13-15 เมษายน  2559              วันสงกรานต์
  • วันที่ 16-17 เมษายน  2559              วันหยุดราชการ

วันที่ 12 เมษายน  2559   อาคารขอแจ้งปิดทำการ เวลา  16.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24406