Mar 12

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Corpus & Hoover

 

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ใช้งานฐานข้อมูล Corpus & Hoover   สามารถติดต่อขอ username และ Password ในการเข้าระบบ Corpus โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาติดต่อ ชั้น 3  ห้อง e-Library ในวันและเวลาราชการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30244

Feb 27

อบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรในโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง e-Library ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

 

 

 

 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30104

Feb 23

บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง

อาคารวิทยบริการ เพื่อจุดบริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง   สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้บริการได้ที่ชั้น 1 และ ชั้น 3

 

 

 

ดูรายละเอียดขั้นตอนการยืมเพิ่มเติม
Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29889

Feb 20

แจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562   และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี แจังดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างหัวเสายกระดับเหนือสะพานลอยคนข้าม ริมถนนรังสิต-นครนายกคลอง 5 จำนวน 3 จุด  วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30080

Feb 15

แจ้งเปิดให้บริการตามปกติ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  เปิดให้บริการตามปกติ

เนื่องจากกองอาคาสถานที่ ได้ซ่อมบำรุงตู้สถานีหม้อแปลงไฟฟ้าเสร็จก่อนกำหนดตามที่ได้แจ้งมา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเปิดให้บริการตามปกติ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30071

Feb 12

ขอแจ้งปิดทำการ วันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ  ดังนี้

  • วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์  2562   –   วันมาฆบูชา

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30026

Feb 12

บริการ Internet หลักของ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ทราบ ในการให้บริการ Internet หลักสามารถกลับมาให้บริการแบนด์ 4GB  ได้ตามปกติ  ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา  https://www.rmutt.ac.th/content/45557

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30050

Feb 08

แจ้งการฉีดปลวกภายในอาคาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการปิดบริการอาคารวิทยบริการ  เนื่องจากจะดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ขอแจ้งปิดบริการเวลา 20.00 น.   จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29990

Feb 04

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร  ร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29947

Jan 30

แจ้งวันและเวลาปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการ ดังนี้

  • วันที่ 30 มกราคม 2562                                     ปิดเวลา   20.30 น.
  • วันที่ 31 มกราคม –  1 กุมภาพันธ์ 2562      ปิดเวลา  16.30 น.
  • วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562                             ปิดทำกา ร
    และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29876