Oct 02

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล CINAHL Complete 

ขอเชิญใช้งาน ฐานข้อมูล CINAHL Complete  ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข

CINAHL Complete เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาจากฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXTครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 1,200 ชื่อเรื่อง (จำนวนวารสารมากกว่าฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT 1 เท่าตัว) ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access) ข้อมูลสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 เหมาะสำหรับเป็นตัวช่วยทางการวิจัยด้าน การศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ  (ใช้งานภายในเครื่อข่ายของมหาวิทยาลัยฯ)

สำหรับผู้ที่ ต้องการเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อเพื่อขอ User ID และ Password  ได้ที่ห้อง e-Library หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3  (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)

  • คู่มือการใช้งาน คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30951

Oct 02

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Complete

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Complete

Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่ และครอบคลุมสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาตพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฏหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัขศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ

  • คู่มือการใช้งาน คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30949

Oct 02

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูลสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ Nursing Reference Center Plus

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ Nursing Reference Center Plus

Nursing Reference Center Plus  เป็นฐานข้อมูลใช้เพื่อเป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องอย่างตรงจุดของการดูแลรักษา ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับพยาบาล ผู้บริหารกิจการทางด้านพยาบาล นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลและบรรณารักษ์ เป็นข้อมูลอ้างอิงทางคลินิกและให้บริการข้อมูลในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม  (ใช้งานภายในเครื่อข่ายของมหาวิทยาลัยฯ)

สำหรับผู้ที่ ต้องการเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อเพื่อขอ User ID และ Password  ได้ที่ห้อง e-Library หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3  (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)

  • วิดีโอคู่มือการใช้งาน คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30946

Sep 25

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ (English Zone)    ฝึกฝนทักษะการพูด การติดต่อสื่อสาร เพิ่มพูนความรู้และสามารถในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  จัดกิจกรรมทุกวันอังคาร เวลา 12.00 -13.00 น.    ณ ห้อง Discussion 3-6  ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ ตารางเดือนตุลาคม กำหนดจัดวันที่ 1 ตุลาคม  และ 8  ตุลาคม  2562  รอบละ 10 คน

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้   คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30927

Sep 23

ขอแจ้งเวลาปิดทำการ กรณีพิเศษ

 เนื่องจากสำนักฯ กำหนดจัดงานแสดงมุทิมาจิตเกษียณอายุราชการ นายธวัชชัย  เรืองฉาย วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562   ณ อาคารวิทยบริการ  ขอแจ้งปิดทำการเวลา 16.30 น.   ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30912

Sep 11

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Happy University

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินกิจกรรม Happy University คลีนิกกำลังใจ โดยมีจิตวิทยามาให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนากำลังใจวิเคราะห์ปัญหาและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ในวันเสาร์ที่ 14  กันายายน และเสาร์ที่ 18 กันยายน 2562  ณ ห้อง Meeting A, B อาคาร  I-work  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งตอบกลับไปยัง E-mail : mind@rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30860

Sep 11

โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ (English Zone)    ฝึกฝนทักษะการพูด การติดต่อสื่อสาร เพิ่มพูนความรู้และสามารถในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  จัดกิจกรรมทุกวันอังคาร เวลา 12.00 -13.00 น.    ณ ห้อง Discussion 3-6  ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ ตารางเดือนกันยายน  กำหนดจัดวันที่  17 กันยายน  และ 24 กันยายน  2562  รอบละ 10 คน

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้   คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30855

Sep 09

การเข้าใช้งาน ฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล http://www.turnitin.com
นักศึกษา :  ติดต่อขอรับ Class ID ในการสมัครใช้งานได้ที่ ชั้น 3  แสดงประจำตัวบัตรนักศึกษาขอรับรหัส
อาจารย์ : กรอกข้อมูลผ่านเว็บ เพื่อให้ admin สมัครให้ได้เท่านั้น

สมัครสมาชิก และ คู่มือ การเข้าใช้งาน  Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30827

Sep 09

กำหนดการฉีดแมลงประจำเดือน

แจ้งเวลาปิดทำการอาคารวิทยริการ เนื่องจากจะดำเนินการฉีดแมลงภายในอาคารวิทยบริการ ประจำเดือนกันยายน 2562  ดังนี้
วันเสาร์ที่  14 กันยายน  – ปิดทำการ เวลา 20.00 น.  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30819

Sep 06

การปรับปรุงระบบ firewall

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะทำการปรับปรุงระบบ firewall
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 18.00น.-19.00น.   ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30823