pluemchit sorawech

Author's posts

Mar 29

วันและเวลาปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือน เมษายน 2562 ดังนี้ วันที่ 6 เมษายน 2562                 –  วันจักรี วันที 8 เมษายน 2562                 –  ชดเชยวันจักรี วันที่ 12 – 16 เมษายน  2562   –  วันสงกรานต์และวันหยุดชดเชย เวลาเปิด – ปิด (กรณีพิเศษ) วันที่ 7 เมษายน  2562 เปิดทำการเวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดบริการปริ้นงาน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30320

Mar 22

แจ้งปรับปรุงระบบ Firewall

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินปรับปรุงระบบ firewall   วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562  เวลา 18.00 – 20.00 น. ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30312

Mar 12

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Corpus & Hoover

  ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ใช้งานฐานข้อมูล Corpus & Hoover   สามารถติดต่อขอ username และ Password ในการเข้าระบบ Corpus โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาติดต่อ ชั้น 3  ห้อง e-Library ในวันและเวลาราชการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30244

Feb 27

อบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรในโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง e-Library ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ        

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30104

Feb 23

บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง

อาคารวิทยบริการ เพื่อจุดบริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง   สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้บริการได้ที่ชั้น 1 และ ชั้น 3       ดูรายละเอียดขั้นตอนการยืมเพิ่มเติม

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29889

Feb 20

แจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562   และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี แจังดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างหัวเสายกระดับเหนือสะพานลอยคนข้าม ริมถนนรังสิต-นครนายกคลอง 5 จำนวน 3 จุด  วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30080

Feb 15

แจ้งเปิดให้บริการตามปกติ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  เปิดให้บริการตามปกติ เนื่องจากกองอาคาสถานที่ ได้ซ่อมบำรุงตู้สถานีหม้อแปลงไฟฟ้าเสร็จก่อนกำหนดตามที่ได้แจ้งมา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเปิดให้บริการตามปกติ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30071

Feb 12

ขอแจ้งปิดทำการ วันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ  ดังนี้ วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์  2562   –   วันมาฆบูชา

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30026

Feb 12

บริการ Internet หลักของ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ทราบ ในการให้บริการ Internet หลักสามารถกลับมาให้บริการแบนด์ 4GB  ได้ตามปกติ  ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มา  https://www.rmutt.ac.th/content/45557

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30050

Feb 08

แจ้งการฉีดปลวกภายในอาคาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการปิดบริการอาคารวิทยบริการ  เนื่องจากจะดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ขอแจ้งปิดบริการเวลา 20.00 น.   จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29990