Tag: อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี

Jun 05

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายวิรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนนักฯ ณ อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28664

Jun 10

ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี เมือวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24719

Apr 11

แจ้งเวลาปิดทำการเป็นกรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เป็นกรณีพิเศษ ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 ปิดทำการเวลา 16.30 น.  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24466

Apr 11

ขอแจ้งปิดบริการช่วงวันสงกรานต์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน  2559  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการและเทศกาลวันสงกรานต์    และจะเป็นให้บริการตามปกติในวันถัดไป

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24430