Sep 10

นศ.ศิลปศาสตร์ร่วมสมทบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ในรายวิชาวิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ขอร่วมสมทบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นเงินจำนวน 4,070 บาท   ณ  กล่องรับบริจาคมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ  เพื่อมอบให้กับมูลนิธิฯ ต่อไป

library@rmutt 100958_04

library@rmutt 100958_07 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23008

Sep 08

ขอเชิญอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด กำหนดจัดอบรมทุกวันศุกร์ ในเดือนกันยายน 2558  ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • หัวข้ออบรม เรื่อง “Research and Thesis”
    สามารถค้นหาวารสารวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ในรูปแบบออนไลน์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  • หัวข้ออบรม  เรื่อง “ Library, OPAC AND Discussion Room”
    สามารถสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC) พร้อมยืมต่อได้ด้วยตนเองผ่านระบบฯ

สมัครผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ :  http://www.arit.rmutt.ac.th/  
รายละเอียดตารางการอบรม และ วิธีขั้นตอนการสมัคร  :  ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม
สามารถดูรายละเอียดฐานข้อมูลที่ให้บริการได้ที่ http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8804
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์  โทร0-2549-3655

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22985

Sep 03

ขอเชิญบริจาคโลหิต

บริจาคโลหิตขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22977

Aug 13

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ร่วมนามถวายพระพร

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

11855887_10153618310669558_368933824374529901_n (1)

11823002_10153618310694558_7081333488494647540_o

library@rmutt 130858_5

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22945

Aug 13

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้า IT zone ชั้น 1

11885319_10153618310994558_4173554780992792740_n

11823015_10153618310809558_2333142574720229611_o Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22929

Aug 07

อธิการบดีบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ เข้าบันทึกเทปวิดิทัศน์ถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและดูแลการผลิตรายการในครั้งนี้

library@rmutt 230758_05library@rmutt 230758_08 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22872

Aug 06

ต้อนรับนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี นำนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (IUTs) ภาคฤดูร้อน เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับคำแนะนำการใช้บริการอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 3 สิงหาคม 2558

library@rmutt 030858_05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22859

Jul 22

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  หัวข้อ “การออมและการวางแผนชีวิตก่อนวัยเกษียณ” วิทยากรโดยอาจารย์ธนเดช มหโภไคย เวลา 09.00 – 12.00น.  ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

library@rmutt_160758am-029

library@rmutt_160758am-010

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22777

Jul 22

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  หัวข้อ “แนวทางการสร้างอาชีพเสริม” วิทยากรโดยคุณฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

library@rmutt160758pm_31library@rmutt160758pm_14 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22742

Jul 13

RMUTT Internet Services

logowifiนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สามารถเข้าใช้บริการ  WiFi  RMUTT
ได้โดยไม่ต้องมาสมัครที่เคาน์เตอร์บริการ  โดยเข้าใช้รหัสดังนี้

Username : รหัสนักศึกษา 13 หลัก ไม่ใส่ขีด (-)
เช่น 1158730603XXXX
Password : เลข 6 หลักท้ายของรหัสบัตรประชาชน
เช่น   XXXXXXX123456

สามารถเปลี่ยน Password ได้ที่  :  http://www.user.rmutt.ac.th:8080/ad_rmutt/
**นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ IT Zone  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3642

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22729