Jan 15

อาคารวิทยบริการเปิดทำการตามปกติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว แจ้งเปิดทำการตามปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดเวลา 08.30-24.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 08.30-21.00 น. ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31282

Jan 10

อาคารวิทยบริการเริ่มเปิดให้บริการตามปกติ เวลา 8.30-16.30 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการเปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2563 เปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น. บริการยืม-คืนหนังสือ ต่ออายุสมาชิก บริการปริ้นงาน และบริการพื้นที่อ่านหนังสือ เนื่องจากใช้เครื่องสำรองไฟในการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ขอแจ้งปิดบริการ computer IT zone และ Edutainment Zone
**มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31245

Jan 07

แจ้งเปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น.

ขอแจ้งเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ชั่วคราว เนื่องจากปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข่องซึ่ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในเบื่องต้นได้ติดตั้งไฟฟ้าสำรองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการได้เข้าใช้บริการ ณ อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หากไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบและขยายเวลาการเปิดให้บริการต่อไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31227

Jan 03

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Exchange Knowledge : กิจกรรมแลกปลี่ยนหนังสือ

Exchange Knowledge เป็นกิจกรรมในการแลกปลี่ยนหนังสือ ระหว่างคนที่รักหนังสือได้แบ่งปันหนังสือที่รักกับคนที่รักหนังสือด้วยกัน โดยนำหนังสือที่ไม่ได้ใช้และเห็นว่ามีประโยชน์ นำมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนกัน และสามารถเลือกหนังสือที่ตนเองชอบกลับไปอ่านที่บ้านได้ กิจกรรมนี้จัดโดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ เริ่มมกราคม 2563 นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31207

Dec 16

แจ้งเวลาปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดทำการ
อาคารวิทยบริการ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2562 ปิดทำการเวลา 20.00 น.
เนื่องจากจะดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคารวิทยบริการ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31182

Nov 29

วัน-เวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ

สำนักและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการ
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯจัดงานเลี่้ยงประจำปี และ ก่อนวันหยุดสิ้นปี
จึงขอแจ้งปิดทำการตามวัน เวลา ดังนี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31137

Nov 29

วันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ ดังนี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31132

Nov 14

ต้อนรับ Head of the Department of Computer Engineering and Information Technology จาก Mandalay Technological University

นายปองพล นิลพฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ Prof. Dr. Zar Zar Wint (Head of the Department of Computer Engineering and Information Technology) จาก Mandalay Technological University ประเทศเมียนมาร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ICT กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง พร้อมทั้งแนวทางในการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประยุกต์ใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31086

Nov 12

แจ้งวันปิดบริการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 วัน และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31078

Oct 15

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “English Lunch”

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ (English Zone)    ฝึกฝนทักษะการพูด การติดต่อสื่อสาร เพิ่มพูนความรู้และสามารถในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ช่วงกิจกรรม “English Lunch” ทุกวันอังคาร เวลา 12.00 -13.00 น.   ณ ห้อง Genden 1  อาคารวิทยบริการ ตารางเดือนตุลาคม กำหนดจัดวันที่ 22 ตุลาคม  และ 29 ตุลาคม  2562  รอบละ 10 คน

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้   คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31041