Mar 29

วันและเวลาปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ
อาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือน เมษายน 2562 ดังนี้

วันที่ 6 เมษายน 2562                 –  วันจักรี
วันที 8 เมษายน 2562                 –  ชดเชยวันจักรี
วันที่ 12 – 16 เมษายน  2562   –  วันสงกรานต์และวันหยุดชดเชย

เวลาเปิด – ปิด (กรณีพิเศษ)
วันที่ 7 เมษายน  2562 เปิดทำการเวลา 09.00 – 16.00 น.
(ปิดบริการปริ้นงาน IT zone)

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30320

Mar 22

แจ้งปรับปรุงระบบ Firewall

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินปรับปรุงระบบ firewall   วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562  เวลา 18.00 – 20.00 น. ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30312

Mar 12

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Corpus & Hoover

 

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ใช้งานฐานข้อมูล Corpus & Hoover   สามารถติดต่อขอ username และ Password ในการเข้าระบบ Corpus โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาติดต่อ ชั้น 3  ห้อง e-Library ในวันและเวลาราชการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30244

Feb 27

อบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรในโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง e-Library ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

 

 

 

 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30104

Feb 23

บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง

อาคารวิทยบริการ เพื่อจุดบริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง   สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้บริการได้ที่ชั้น 1 และ ชั้น 3

 

 

 

ดูรายละเอียดขั้นตอนการยืมเพิ่มเติม
Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29889

Feb 20

แจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562   และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี แจังดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างหัวเสายกระดับเหนือสะพานลอยคนข้าม ริมถนนรังสิต-นครนายกคลอง 5 จำนวน 3 จุด  วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30080

Feb 15

แจ้งเปิดให้บริการตามปกติ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  เปิดให้บริการตามปกติ

เนื่องจากกองอาคาสถานที่ ได้ซ่อมบำรุงตู้สถานีหม้อแปลงไฟฟ้าเสร็จก่อนกำหนดตามที่ได้แจ้งมา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเปิดให้บริการตามปกติ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30071

Feb 13

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล คอร์พัส (Corpus)

 

 

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล คอร์พัส (Corpus)  ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มีในประเทศไทยพร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญใน การนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 840,000 บริษัทในประเทศ ( http:// www.bol.co.th/corpus) ฐานข้อมูล Corpus ซึงรวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งให้รายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก สามารถติดต่อขอ uresname และ Password ในการเข้าระบบ Corpus โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาที่ห้อง e-Library ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ  คู่มือการใช้งาน CORPUS Training Manual

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27751

Feb 12

ขอแจ้งปิดทำการ วันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ  ดังนี้

  • วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์  2562   –   วันมาฆบูชา

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30026

Feb 12

บริการ Internet หลักของ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ทราบ ในการให้บริการ Internet หลักสามารถกลับมาให้บริการแบนด์ 4GB  ได้ตามปกติ  ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา  https://www.rmutt.ac.th/content/45557

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30050