Aug 14

แจ้งวันปิดบริการ IT Zone

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดบริการ IT Zone บริการPrint ตั้งแต่วันที่  20 – 31 สิงหาคม 2561   เพื่อจัดพื้นที่เตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28932

Aug 10

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online Academic 

Britannica Online Academic เป็นฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ทางด้านการศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัยและมีคุณภาพสำหรับบุคคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยในการเรียนรู้ และการค้นคว้า โดยในสารานุกรมออนไลน์จะครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้างและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการนำไปใช้อ้างอิง  สามารถทดลองใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2561   https://academic.eb.com/levels/collegiate

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28924

Aug 09

ขอแจ้งวันปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ
อาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้

• วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 – วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
• วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 – ชดเชยวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28920

Jul 31

เปิดให้บริการพื้นที่ Maker space From maker to innovator

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เปิดพื้นที่ให้บริการ Maker space From maker to innovator (จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม) สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28891

Jul 10

วันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
• วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 – วันอาสาฬหบูชา
• วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 – วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันเข้าพรรษา
• วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 -วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28765

Jun 13

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยินดีต้อนรับผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28712

Jun 05

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายวิรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนนักฯ ณ อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28664

May 21

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate     สามารถใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก้นยายน 2561

Academic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระและวีดีโอ ในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆ   สามารถใช้งานได้ที่ คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28650

May 16

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล SciVal

ฐานข้อมูล  SciVal    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)  สามารถทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2561

SciVal เป็นแพลทฟอร์มหรือเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับ Research Performance Assessment และเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก พัฒนาขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เปิดบริการในปี 2552 ในชื่อว่า SciVal Spotlight เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กรวิจัยหนึ่งๆ โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus  สามารถใช้งานได้ที่ คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28638

May 07

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้

• วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – วันพืชมงคล
• วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 – วันวิสาขบูชา

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28598