Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

Feb 17

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Ademic Search Complete

Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่ และครอบคลุมสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาตพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฏหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัขศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ คู่มือการใช้งาน คลิก ข้อมูลเพิ่มเติมที่เมนู e-Resources คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31569

Feb 06

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงห้อง Data Center

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินปรับปรุงห้อง Data Center ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ระหว่างการปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อระบบการใช้งานสารสนเทศในบางช่วงเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31432

Feb 03

ขอแจังวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้ห้อง Discussion room สามารถใช้บริการได้ ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น) โดยผ่านระบบจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31416

Jan 22

ต้อนรับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการศึกษาโฮจิมินห์ซิตี ประเทศเวียดนาม

ต้อนรับ อธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการศึกษาโฮจิมินห์ซิตี (Ho Chi Minh City University of Technology and Education) ประเทศเวียดนาม นำโดยอาจารย์บรรเลง สระมูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31315

Jan 15

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าใช้โปรแกรม Speexx ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าใช้โปรแกรม Speexx โปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเอง โดย digital publishing มีบทเรียนในส่วนของไวยกรณ์ คำศํพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความด้วย ลงทะเบียนเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถศึกษารายละเอียด สมัครและดาวน์โหลดโปรแกรม Speexx ได้ที่เว็บห้องสมุด คลิก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-549-3658 หรือ เคาน์เตอร์บริการภาษา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31291

Jan 15

อาคารวิทยบริการเปิดทำการตามปกติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว แจ้งเปิดทำการตามปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดเวลา 08.30-24.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 08.30-21.00 น. ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31282

Jan 10

อาคารวิทยบริการเริ่มเปิดให้บริการตามปกติ เวลา 8.30-16.30 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการเปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2563 เปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น. บริการยืม-คืนหนังสือ ต่ออายุสมาชิก บริการปริ้นงาน และบริการพื้นที่อ่านหนังสือ เนื่องจากใช้เครื่องสำรองไฟในการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ขอแจ้งปิดบริการ computer IT zone และ Edutainment Zone **มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31245

Jan 07

แจ้งเปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น.

ขอแจ้งเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ชั่วคราว เนื่องจากปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข่องซึ่ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในเบื่องต้นได้ติดตั้งไฟฟ้าสำรองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการได้เข้าใช้บริการ ณ อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หากไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบและขยายเวลาการเปิดให้บริการต่อไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31227

Jan 03

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Exchange Knowledge : กิจกรรมแลกปลี่ยนหนังสือ

Exchange Knowledge เป็นกิจกรรมในการแลกปลี่ยนหนังสือ ระหว่างคนที่รักหนังสือได้แบ่งปันหนังสือที่รักกับคนที่รักหนังสือด้วยกัน โดยนำหนังสือที่ไม่ได้ใช้และเห็นว่ามีประโยชน์ นำมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนกัน และสามารถเลือกหนังสือที่ตนเองชอบกลับไปอ่านที่บ้านได้ กิจกรรมนี้จัดโดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ เริ่มมกราคม 2563 นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31207

Dec 16

แจ้งเวลาปิดทำการ

อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31182