Tag: ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี

Feb 24

บริการ New clipping

News Clipping คือ บริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ (กฤตภาคข่าว) โดยการตัดข่าวที่น่าสนใจจากหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ โดยมีการระบุแหล่งที่มาของหนังสือพิมพ์ เช่น ฉบับที่ วันที่ข่าว หัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) เป็นต้น โดยรวบรวมและจัดเก็บไว้ให้บริการผ่านฐานมูลออนไลน์  เปิดให้บริการ ดังนี้ ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon e-library) ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท iQNewsClip เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ นิวส์เซ็นเตอร์ (Newscenter) เป็นบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาหลากหลายจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศกว่าสองร้อยแหล่ง สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 15 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม User name -Password     คลิก  …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21816

Oct 24

ต้อนรับเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรองผู้อำนวยการ ให้ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และอาจารย์จากศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไท เข้าศึกษาดูงาน เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20993

Aug 08

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ผศ.มโน สุวรรณคำ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4   วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่เข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยและเยี่ยมชมบริการห้องสมุด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21072

Jul 08

วิทยาลัยรัตนโกสินทร์เยี่ยมชม

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมเข้าศึกษาดูงานผลิตสื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20616

Jul 08

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

นายธวัชชัย เรืองฉาย และ นางสุจิตรา ยอดเสน่หา ตัวแทนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์  เยี่ยมชมงานผลิตสื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21083

Jan 09

ทำบุญสำนักฯ ประจำปี 2557

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำบุญสำนักฯ ประจำปี 2557  ในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสติ-สันติ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=19193

Jan 09

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) เยี่ยมชม

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และนายนิติ วิทยาวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานศูนย์สอบมาตรฐานด้านไอที

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=19148

Sep 23

ต้อนรับเยี่ยมชม

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=18299

Apr 23

ห้องสมุดเที่ยงคืน

ภาพข่าว : บทสัมภาษณ์  นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี กับการเปิดบริการห้องสมุดถึงเที่ยงคืน                    

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=17186

Feb 28

บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิเด็กพิการ

อาจารย์นครินทร์ กลั่นบุศย์ คณะศิลปศาสตร์ และกลุ่มนักศึกษาในวิชาเรียนจัดกิจรรมมองชีวิตผ่านฟิล์ม โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมในวิชาฯ นำเงินร่วมบริจาคสมทบทุนเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิเด็กพิการ ยอดรวมทั้งสิ้น 10,209 บาท โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำบริจาคต่อไป ซึ่งทางสำนักฯ จัดกล่องรับบริจาค ณ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=16340