Tag: ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี

Nov 13

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายธวัชชัย เรืองฉาย หัวหน้าฝ่ายการศึกษาทางไกล และทีมงาน ให้การต้อนรับ คณะครู และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.และปวส. จำนวน 30 คน  เยี่ยมชม “การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางด้านสารสนเทศ”  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23269

Nov 13

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ งดนำอาหารเข้ามารับประทานอาหารภายในอาคาร

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน งดนำอาหารเข้ามารับประทานอาหารภายในอาคารวิทยบริการ หรือ ท่านสามารถนำอาหารเข้ามารับประทานได้ที่บริเวณมุมกาแฟ ชั้น 1 เท่านั้น อาหารเพียง 1 ชิ้น ก่อให้เกิดปัญหาได้มากกว่าที่คุณคิด 1 จิตสำนึกที่ท่านมี ช่วยให้ห้องสมุดของเรา สะอาด ถูกสุขลักษณะ ซึ่งในการจัด Zone การรับประทานอาหาร (ชั้น 1 มุมกาแฟ) เพื่อลดปัญหาดังกว่าวในเบื้องต้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23259

Jul 01

แจ้งเวลาเปิดบริการ (กรณีพิเศษ)

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งเวลาเปิดบริการอาคารวิทยบริการเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่  1  –   26 กรกฎาคม  2558 วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เปิดบริการ เวลา 08.30 –  21.00 น. และจะเริ่มเปิดให้บริการตามปกติ (เวลา 08.30 – 24.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎคม 2558 เป็นต้นไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22492

May 25

แจ้งปิดบริการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งกำหนดวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ  เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนมิถุนายน ดังนี้ วันจันทร์ที่  1  มิถุนายน  2558  (วันวิสาขบูชา)

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22254

Feb 24

บริการ New clipping

News Clipping คือ บริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ (กฤตภาคข่าว) โดยการตัดข่าวที่น่าสนใจจากหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ โดยมีการระบุแหล่งที่มาของหนังสือพิมพ์ เช่น ฉบับที่ วันที่ข่าว หัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) เป็นต้น โดยรวบรวมและจัดเก็บไว้ให้บริการผ่านฐานมูลออนไลน์  เปิดให้บริการ ดังนี้ ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon e-library) ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท iQNewsClip เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ นิวส์เซ็นเตอร์ (Newscenter) เป็นบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาหลากหลายจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศกว่าสองร้อยแหล่ง สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 15 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม User name -Password     คลิก  …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21816

Oct 24

ต้อนรับเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรองผู้อำนวยการ ให้ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และอาจารย์จากศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไท เข้าศึกษาดูงาน เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20993

Aug 08

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ผศ.มโน สุวรรณคำ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4   วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่เข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยและเยี่ยมชมบริการห้องสมุด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21072

Jul 08

วิทยาลัยรัตนโกสินทร์เยี่ยมชม

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมเข้าศึกษาดูงานผลิตสื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20616

Jul 08

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

นายธวัชชัย เรืองฉาย และ นางสุจิตรา ยอดเสน่หา ตัวแทนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์  เยี่ยมชมงานผลิตสื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21083

Jan 09

ทำบุญสำนักฯ ประจำปี 2557

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำบุญสำนักฯ ประจำปี 2557  ในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสติ-สันติ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=19193