Mar 17

แจ้งเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31709

Mar 16

มาตรการป้องกัน covid-19 สำหรับผู้เข้ารับบริการ ณ อาคารวิทยบริการ

  1. คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าใช้บริการให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
  2. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ให้บริการและอุปกรณ์ต่างๆ
  3. มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการ ณ จุดบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31699

Mar 05

เวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ)

วันเสาร์ที่  14 มีนาคม 2563 – ปิดทำการเวลา 20.00 น.

กำหนดฉีดแมลงภายในอาคารประจำเดือน มีนาคม 2563
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31672

Feb 20

ต้อนรับ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย Tampere ประเทศ Finliand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัย Tampere, ประเทศ Finland และ สถานฑูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31596

Feb 17

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Ademic Search Complete

Academic Search Completเป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่ และครอบคลุมสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาตพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฏหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัขศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ คู่มือการใช้งาน คลิก

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เมนู e-Resources คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31569

Feb 17

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence Development Program Rajamangala University of Technology Thanyaburi) ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu จาก National Pingtung University และ Prof. Jik-Chang Leong จาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบร่ิการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31461

Feb 12

ต้อนรับ : โครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu จาก National Pingtung University และ Prof. Jik-Chang Leong จาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน พร้อมตัวแทนนักศึกษาในโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31443

Feb 06

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงห้อง Data Center

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินปรับปรุงห้อง Data Center ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ระหว่างการปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อระบบการใช้งานสารสนเทศในบางช่วงเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31432

Feb 03

ขอแจังวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563

นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้ห้อง Discussion room สามารถใช้บริการได้ ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น) โดยผ่านระบบจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31416

Jan 22

ต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu ผู้เชี่ยวชาญด้าน board game ประเทศไต้หวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu จาก National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ผู้เชี่ยวชาญด้าน board game เข้าชมสถานที่ชั้น 1 เพื่อจะมีการกำหนดจัดงาน ณ อาคารวิทยบริการในเร็วๆ นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31350