pluemchit sorawech

Author's posts

Feb 15

ภาพบรรยากาศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บริหารระดับสูง รับฟังการบรรยายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3851

Feb 09

ขอเชิญสมัครอบรมและสอบวัดระดับความรู้โปรแกรม Microsoft Office2007รับประกาศนียบัตรจาก Microsoft

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมและสอบวัดความรู้โปรแกรม Microsoft Office 2007 (Word,Excel,Powerpoint) ผู้สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท Microsoft สมัครได้ที่อาคารฝึกอบรม  (ICT Training) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2554  สอบถามรายเพิ่มเติม โทร.0-2549-3085,0-2549-4079   ดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมอบรม   กำหนดการ Microsoft Word          วันที่ 14-15 มีนาคม 2554  เวลา 09.00-16.00 น.   Microsoft Excel           วันที่ 16-17 มีนาคม 2554  เวลา 09.00-16.00 น. Microsoft Powerpoint  วันที่ 21-22 มีนาคม 2554  เวลา 09.00-16.00 น. 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3800

Feb 09

ขอแสดงความยินดี

มทร.ธัญบุรีประกาศผู้ผ่านการสรรหาและได้รับเลือกจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักโดยมีวาระ 4 ปี “ขอแสดงความยินดี และต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่” นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3791

Feb 07

ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบปลายภาค

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งขยายเวลาเปิดบริการอาคารวิทยบริการ ระหว่างก่อนสอบปลายภาคในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น. เริ่มวันที่ 19-20 และ วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2554  แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3771

Feb 03

ร่วม “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้านักเรียน หนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน (สำหรับอนุบาล – ม.6 ) สมุด ดินสอ คอมพิวเตอร์ ข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับเป็นอาหารกลางวัน หรือร่วมสนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันในโครงการ  “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส” เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับอาสาคมชัดลึกแทนคุณแผ่นดิน ธนาคารธนชาต องค์การเภสัชกรรม ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารุ่น 7 จุดรับบริจาคที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวมนำจัดส่งกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อไป  หรือบริจาคโดยตรงที่กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี  โทรศัพท์ 089-128-8306 หรือ บริจาคสมทบทุนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขา มทร.ธัญบุรี เลขที่ 453-1-35776-2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ปันรักสู่น้องผู้ด้อยโอกาส)  รายละเอียดโครงการคลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3763

Jan 28

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

  คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นปวช.ปีที่ 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการ”เปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง เปิดทางสู่โลกไอซีที” เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารวิทยบริการ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา  

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3702

Jan 25

ต้อนรับคณะนายทหารจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ต้อนรับ พลโทประสาท สุขเกษตร รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ คณะนายทหารจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนายพงษ์พิชญ์ ต่วนภูษา ต้อนรับพร้อมนำชมการให้บริการส่วนต่างๆ ของสำนักฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3653

Jan 18

บรรยากาศกิจกรรม open house

โครงการ “เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2554” “RAJAMANGALA THANYABURI OPEN HOUSE 2011”  อีกหนึ่งกิจกรรมของงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ”36 ปี ราชมงคล Rt สร้างคนสู่งาน” ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2554 ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนำคณะครูและนักเรียนมาลงทะเบียนและเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนะแนวศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี  ณ ห้องราชมงคลเธียเตอร์ อาคารวิทยบริการ เสร็จจากรับฟังกลุ่มผู้นำนักศึกษาพานำเยี่ยมชมส่วนต่างๆ แต่ละคณะที่สนใจ วันที่ 16 มกราคม 2554 วันนที่ 17 มกราคม 2554 วันที่ 18 มกราคม 2554

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3490

Jan 12

open houes “เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2554”

ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในปี 2553 นี้ มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่  16-18 มกราคม 2554 ภายใต้หัวข้อ “ราชมงคล Rt  สร้างคนสู่งาน ”  จัดแสดงนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษา การนำเสนอผลงานวิจัย การจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ และนานาชาติ เสวนาวิชาการเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจที่มีผลกระทบในปัจจุบัน การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2553  โครงการ “เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2554” “RAJAMANGALA THANYABURI OPEN HOUSE 2011”  อีกหนึ่งกิจกรรมของงาน”ราชมงคล Rt สร้างคนสู่งาน” จัดขึ้น ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ กิจกรรมภายในงานมีบูธแนะนำการศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรีโดยกองพัฒนานักศึกษา และอีก 10 คณะ 1 วิทยาลัยได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3447

Jan 04

เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

อาจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนา ต้อนรับ Mr.Mu Jung Byun ผู้บริหารจาก  Human Resource Service of Korea (HRD Korea)  ถือโอกาสที่มาลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ งานผลิตสื่อการศึกษาและบริการ Edutainment Zone โดยมี ดร.ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ ผู้นวยการกองพัฒนานักศึกษานำชม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3402