Jan 11

ดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร

อาคารวิทยบริการ จะดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
ขอแจ้งปิดบริการเวลา 20.00 น.
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29859

Jan 03

แจ้งการลด Bandwidth การใช้บริการ Internet

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งการลด Bandwidth เนื่องจากสายไฟเบอร์ในการให้บริการ Internet หลักขาด  จึงมีความจำเป็นต้องจำกัดการใช้งาน Social Media  ทำให้ Bandwidth ลดลงจาก 4GB เหลือ 1GB  เพื่อให้การใช้งาน Internet เพียงพอต่อการทำงาน   ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ที่มา :  https://www.rmutt.ac.th/content/45331

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29836

Dec 21

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Make your December to Remember (Merry Christmas) ปี 2561

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมงาน Make your December to Remember (Merry Christmas) ปี 2561  วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29823

Dec 15

แจ้งฉีดปลวกภายในอาคาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคารวิทยบริการในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561  ขอปิดบริการเวลา 20.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29808

Nov 29

ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการกรณีพิเศษ  และวันหยุดปีใหม่ ดังนี้

• วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น.
• วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น.
• วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น.
• วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2561 – วันสิ้นปี
• วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29781

Nov 08

แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบ 115 เควี.  เพื่อติดตั้งแอร์เบรกสวิทซ์ รหัส LLL7YS-06 บริเวณด้านข้างหมู่บ้านฟอเรสท์โฮม  วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น.  ส่งผลกระทบให้ภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีกระแสไฟฟ้าระบบ 115 เควี. ใช้งาน จึงไม่สามารถให้บริการได้ในเวลาดังกล่าว  จึงขอแจ้งผู้ใช้บริการทราบทั่วกัน

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29753

Nov 07

สิ้นสุดการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ

สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ อาคารวิทยบริการ ภาคการเรียนที่ 2   ดังนี้

 • สิ้นสุดการยืม-คืน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  (งดยืม-คืน)
 • เริ่มยืมได้ตามปกติ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
 • ส่งคืนเลยกำหนดวัน เสียค่าปรับ  3 บาท/ วัน/เล่ม
 • หนังสือสูญหายติดต่อเจ้าหน้าที่ ยืมคืน โดยด่วน
 • นักศึกษาไม่ส่งคืนตามกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในเทอมถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่งานบริการยืม-คืน โทร. 0 2549 3643

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29743

Nov 05

จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE  วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.      ณ ห้องอบรม ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ
โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แนะนำในส่วนของ Training on IEEE Xplore platform และวิทยากรจากต่างประเทศ   Mr. Alex Lin Yupeng, IEEE Client Services Manager  สอนการใช้งานการสืบค้นข้อมูลบนฐานข้อมูล IEEE ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เน้นเนื้อหาวิชาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาข้อมูลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ในด้านนี้  ตรวจสอบรายชื่อ Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29731

Oct 30

ขยายเวลาเปิดบริการชั้น 1-ชั้น 4 และDiscussion Room

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ ชั้น 1-ชั้น 4 และบริการจองห้อง Discussion เพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับนักศึกษาในช่วงสอบ ตั้งแต่วันที่ 22ตุลาคม ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561     

 • วันจันทร์-วันศุกร์
  ห้อง Discussion เวลา 08.30-24.00 น.
  ห้อง Garden เวลา 08.30-23.30 น.
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์
  ห้อง Discussion เวลา 08.30-21.00 น.
  ห้อง Garden เวลา 08.30-20.30 น.
 • บริการจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29708

Oct 30

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากYeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี

 

 

 

 

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหารจากYeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และสานต่อกิจกรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ งานบริการ Discussion room และบริการ Maker space From maker to innovator สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29671