Oct 12

8วิธีง่ายๆดูแล หน้าต่างของหัวใจ

                                                                   8  วิธีง่ายๆดูแล หน้าต่างของหัวใจ
ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการมองเห็น ว่ากันว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ
ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการมองเห็น ว่ากันว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ
คนเราใช้เจ้าดวงตานี่เองแหละสำหรับรับรู้สิ่งต่างๆ เอาล่ะวันนี้มีวิธีถนอมดวงตาแบบง่ายๆมาฝากกันด้วย เริ่มต้นที่

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=1079

Oct 12

ขอเชิญ ! ท่านผู้สนใจเข้าเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ ELLIS

Tuesday, 29 September 2009
ขอเชิญ ! ท่านผู้สนใจเข้าเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ ELLIS
มหาวิทยาลัยได้รับสื่อโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ Ellis .ในสองประเภท คือ
ประเภท Academic และประเภท Business รวม 30 License  โดยได้นำได้นำ
โปรแกรม Ellis มาติดตั้งที่ ห้องภาษา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องภาษาคณะศิลปศาสตร์  
Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=1074

Oct 12

การต่ออายุและสมัครสมาชิก อาคารวิทยบริการ

การต่ออายุและสมัครสมาชิก อาจารย์ นักศึกษา และสมาชิกห้องสมุด สามารถต่ออายุบัตรสมาชิก
ได้ตั้งแต่วันที่
5 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=1072

Oct 12

นักศึกษาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ในโครงการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร เยี่ยมชมวิทยบริการ

เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ
บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ได้รับวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี

และ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาการโรงแรม ได้นำนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ เยี่ยมชมการให้บริการจุดต่าง ๆ ของอาคารวิทยบริการ พร้อมสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=1063

Oct 12

นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Library Tour

Tuesday, 17 June 2008

Library Tour
นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Library Tour
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=1045

Oct 12

นักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจร่วมกันลดโลกร้อน

กิจกรรม ดีๆ ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุมค่า  ในภาวะโลกร้อนปัจุบันนี้  น้องนักศึกษาใหม่ ที่ได้เข้ามาใช้บริการห้องสมุดก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ครั้งนี้ มี แนวคิดดีดีมาฝากบอกเพื่อนๆ และความรู้สึกที่ได้เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้


Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=1028

Oct 12

เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

Written by sarinee
มะเขือเทศลดความดัน
ในการประชุมแพทย์ที่อเมริกา นายแพทย์ต่างลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ไม่จำเป็นต้องพะวงให้มากนัก ขอแต่เพียงว่า ทุกเข้าและก่อนนอน ดื่มน้ำมะเขือเทศครั้งละ 1 แก้ว ถ้าดื่มลำบากเพราะรสเฝื่อนจะเปลี่ยนเป็นรับประทานดิบ ๆ ก็ได้ จะช่วยลดความดันโลหิตสูง

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=1019

Oct 12

โครงการ “สมาธิ อบรมจิตใจ ก่อเกิดปัญญา”ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-17.30 น.ณ ห้องสติ-สันติ

สติ สันติ   ห้องพุทธศาสนา หนังสือหมวด BQ

ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาพระธรรม หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
และเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ฝึกสมาธิ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการกิจกรรม กำหนดจัดโดรงการ “สมาธิ อบรมจิตใจ ก่อเกิดปัญญา”
ทุกวันพฤหัสบดี   เวลา 16.30 – 17.30 น.

สนใจลงชื่อได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=1018

Oct 12

สื่อมวลชนสัมภาษณ์อธิการบดี และถ่ายแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์

สื่อมวลชนสัมภาษณ์อธิการบดี

กอง ประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี นำนิตยสารหญิงไทย บันทึกภาพแฟชั่นผ้าไทยกิตติมศักดิ์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณชั้น 1 และช่วงบ่าย  สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ช่อง ETV เข้าสัมภาษณ์อธิการบดี  ณ ห้องประชุม 4-1 อาคารวิทยบริการ  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=1007

Oct 12

บริการจองห้อง Discussion

บริการห้อง Discussion new
เปิดให้บริการห้อง Discussion ผู้ที่ต้องการใช้บริการจองห้อง
ชั้น 3     ห้อง Discussion 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6
ชั้น 4     ห้อง Discussion 4-1 4-2
ติดต่อที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าประจำชั้น

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=1000