Oct 12

7 วิธีคิดอย่างคนเก่ง

7 วิธีคิดอย่างคนเก่ง (7 Thinking method to be genius)
การเป็นคนเก่งไม่ใช่ความโชคดีของพันธุกรรมอยู่ที่การฝึกขัดเกลาสมอง และหัวใจของคุณ  ต่างหาก แล้วคุณจะมีความปราดเปรื่องในแบบฉบับของคุณ เป็นคนเก่งที่สามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได้อย่างลงตัว


Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=996

Oct 12

อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ
อาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระดับปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าเยี่ยมชม อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองฯ ฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=987

Oct 12

ทำบุญด้วยกระดาษ

ทำบุญด้วยกระดาษ

Written by Jatuporn Panjoi

ทำบุญด้วยกระดาษ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมชินูปถัมภ์
เชิญบริจาคกระดาษใช้แล้วที่ยังไม่ยับและไม่พับ ให้นักเรียน
ตาบอดนำไปเรียนภาษาเบลล์ ส่งได้ที่
420
ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-254-8365-8  รับบริจาค เรื่อย ๆ ไม่มีหมดเขต

Last Updated ( Tuesday, 06 November 2007 )

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=974

Oct 12

น้องๆ สาธิตอนุบาลราชมงคล เยี่ยมชมห้องสมุด

น้องๆ สาธิตอนุบาลราชมงคล เยี่ยมชมห้องสมุด
โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “รู้รอบบ้าน” นำนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 3 จำนวน 37 คน เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ และชมวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย ณ ราชมงคลมินิเธียเตอร์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=973

Oct 12

สมัครสมาชิกห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใหม่

Monday, 01 June 2009

 

การสมัครสมาชิกห้องสมุด
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สมัครสมาชิกห้องสมุด เตรียมหลักฐาน มีขั้นตอน ดังนี้
1.นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ ใบลงทะเบียนเรียน และ บัตรประจำตัวประชาชน
2.กรอกแบบฟอร์มทะเบียนสมาชิก ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
3.ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครสมาชิก ที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืน ชั้น 1
4.ใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน ในการยืมทรัพยากร สารนิเทศทุกชนิด

Last Updated ( Monday, 28 September 2009 )

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=964

Oct 12

แบ่งปันเว็บดีมีความรู้

แบ่งปันเว็บดีมีความรู้
www.royin.go.th มีใครรู้จักเว็บนี้กันบ้างจ๊ะ ยกมือขึ้นซะดีๆ เอาล่ะวันนี้จะพาไปทำความรู้จัก ทักทายเจ้าเว็บนี้กันจ้า

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=967

Oct 12

เปิดรับสมัครนักดนตรีสมัครเล่น และเครื่องสายทุกชนิด แสดงที่ IT ZONE อาคารวิทยบริการ

เปิดรับสมัครนักดนตรี สมัครเล่น

กิจกรรมดนตรีในลานน้ำพุ
เปิดรับสมัครนักดนตรีสมัครเล่น เปียโนไฟฟ้า กีตาร์ และดนตรีเครื่องสายทุกชนิด เพื่อเล่น
แสดงบริเวณ IT ZONE ชั้น 1  เวลา 12.00 – 13.00 น.  นัก ศึกษาที่สนใจแสดงความสามารถของ ตนเองให้ เพื่อนๆ ได้ชมกัน  สนใจสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0-2549-4103

Last Updated ( Tuesday, 07 April 2009 )

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=955

Oct 12

มทร.ธัญบุรีอวดโฉมห้องสมุดดิจิตอล จากหนังสือพิมพ์มติชน

มทร.ธัญบุรีอวดโฉมห้องสมุดดิจิตอล
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสื่ออินเตอร์เน็ตถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต องค์ความรู้ต่างๆ ถูกรวบรวมเอาไว้ในอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดทำห้องสมุดเสมือนจริง หรือ Digital Library
หนังสือพิมพ์มติชน

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=940

Oct 12

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ร่วมกิจกรรม Library Tour

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour
นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกิจกรรม Library Tour เยี่ยมชมการทำงานผลิตสื่อการศึกษา ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 และงานบริการอื่นๆ ของอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=932

Oct 12

“ข้อคิดจากถังน้ำสองใบ”

ชายจีนคนหนึ่งแบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตักน้ำที่ริมลำธาร
ถังน้ำใบหนึ่งมีรอยแตก ในขณะที่อีกใบหนึ่งไร้รอยตำหนิ
และสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถัง…แต่ด้วยระยะทางอันยาวไกล
จากลำธารกลับสู่บ้าน….จึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียว    เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดำเนินมาเป็นเวลา 2 ปีเต็มที่คนตักน้ำสามารถตักน้ำกลับมาบ้านได้หนึ่งถังครึ่ง….ซึ่งแน่นอนว่าถังน้ำใบที่ไม่มีตำหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=928