Tag: ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการวันหยุดราชการ

Aug 06

ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดังนี้  12 สิงหาคม – วันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม – ฉีดปลวกภายในอาคาร – ปิดบริการเวลา 20.00 น วันที่ 14-16 สิงหาคม – ปิดทำการเวลา 20.30 น. วันที่ 18 สิงหาคม – ปิดทำการเวลา 16.30 น. – ปิดบริการ IT Zone  วันที่ 19 – 23 สิงหาคม  – ปิดทำการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30718

Nov 29

ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการกรณีพิเศษ  และวันหยุดปีใหม่ ดังนี้ • วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น. • วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น. • วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น. • วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2561 – วันสิ้นปี • วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29781

Mar 28

ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการเนื่องในวันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2561 ดังนี้ • วันที่ 6 เมษายน 2561 – วันจักรี • วันที่ 12- 16 เมษายน 2561 – วันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28423