Tag: ติดตั้งโปรแกรมบริการ IT Zone

Jan 23

โปรแกรมที่บริการใน IT Zone

บริการ IT- Zone เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้บริการมี จำนวนทั้งหมด 122 เครื่อง  ทำการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ปฏิบัติการภายในห้อง LAB  โดยซอฟท์แวร์ทั้งหมดอาจไม่แสดงบนหน้า desktop เพื่อให้การบูสเครื่องเป็นไปได้อย่างรวดเร็วจึงไม่ได้นำโปรแกรมมาแสดงเอาไว้ โดยสามารถเรียกใช้ได้โดยเข้าคลิ๊กที่ปุ่ม Start —> All Program โดยรายชื่อโปรแกรมสำคัญที่ได้ทำการติดตั้งลงไปในการปรับปรุงครั้งนี้ 14 ซอฟท์แวร์ ได้แก่  

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=18901