Tag: บริการจองห้อง Discussion

Jan 16

ขยายเวลาเปิดให้บริการ ชั้น 1-ชั้น 4 และบริการจองห้อง Discussion

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ ชั้น 1-ชั้น 4 และบริการจองห้อง Discussion เพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับนักศึกษาในช่วงสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 มกราคม 2562      วันจันทร์-วันศุกร์ ห้อง Discussion เวลา 08.30-24.00 น. ห้อง Garden เวลา 08.30-23.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ ห้อง Discussion เวลา 08.30-21.00 น. ห้อง Garden เวลา 08.30-20.30 น. บริการจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29864

Nov 12

บริการจองห้อง Discussion

ระบบบริการจองห้อง Discussion Room  จองห้องผ่านทางเว็บไซต์   http://www.bookingroom.rmutt.ac.th:8080/  เปิดจองเวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ผู้จองสมัครสมาชิก  และรายละเอียดขั้นตอนการจองห้อง   ดังนี้ ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถทำการจองห้องได้ ระบบจองห้องฯ ให้บริการจองห้องตามเวลาทำการของอาคารวิทยบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-24.00 น.    เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-21.00 น.   

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23114