Tag: ระบบสื่อสารเคลื่อนที่

Aug 09

คู่มือ Windows phone 8

ผู้แต่ง :   ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556 บรรณลักษณ์ : 259 หน้า ISBN : 9786162044083 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 6570.M6 ศ212ค เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้แนะนำการใช้งานพื้นฐานเพื่อให้รู้จักกับ Tile Live, Apps Live, การเชื่อมต่อกับ Facebook, Twitter โดยไม่ต้องติดตั้งแอพ, การ NFC แชร์ไฟล์ภาพ วีดีโอ และไฟล์แบบไร้สายระหว่างสมาร์ทโฟนด้วยกัน และ Maps ค้นหาสถานที่ทำสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์นำเส้นทาง เป็นต้น  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=18118

Jan 23

3.5G สู่ 4G จากเทคโนโลยีสู่โลกธุรกิจ

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ ไววานิชกิจ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555 บรรณลักษณ์ : 320 หน้า ISBN :  9786160811434 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 5103.483 พ992ส เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง วิวัฒนาการของเครือข่ายสื่อสารไร้สายสู่ยุค 3.5G, พื้นฐานของเทคนิคการสื่อสารระบบเครือข่าย 3G, สถาปัตยกรรมเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G, พื้นฐานเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล, โครงสร้างการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยาบนเครือข่าย 3G และ 3.5G, ข้อกำหนดสำหรับการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุ เป็นต้น

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=15810

Sep 05

ใช้ให้เป็น เล่นให้เพลิน ANDROID + 100 แอปพลิเคชัน

ผู้แต่ง : กิตติ ภูวนิธิธนา พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2554 บรรณลักษณ์ : 280 หน้า ISBN :  9786167119328 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 6570 ก672ท เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้เล่มนี้จะช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหา หรือว่ามีโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ ANDROID อยู่แล้วได้รู้จักความสามารถและใช้งานได้เต็มศักยภาพ ANDROID เป็นระบบปฏิบัติการน้องใหม่สำหรับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตพีซี ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะมีลักษณะการแสดงผลบางอย่างแตกต่างกันไป แต่หลักการใช้งานพื้นฐาน หรือการใช้งานในส่วนที่สำคัญๆ เช่น การใช้งานอีเมล, แผนที่, รายชื่อ, เบราเซอร์, ปฏิทิน หรือการตั้งค่าจะมีรูปแบบเหมือนกัน

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=7371