Tag: ลงนามถวายพระพร

Jun 10

ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี เมือวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24719

Nov 25

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  ณ บริเวณด้านหน้า   IT zone ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23472

Aug 13

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ร่วมนามถวายพระพร

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22945

Apr 02

ลงนามถวายพระพร

อาคารวิทยบริการ จัดโต๊ะลงนามถวายพระให้กับบุคลากรและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556   ณ อาคารวิทยบริการ  

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=16980