Tag: วันสงกรานต์

Apr 12

สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงน้ำพระพุทธ “วันสงกรานต์”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดทรงน้ำพระพุทธโดยมีนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ  นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักฯ ร่วมทรงน้ำพระพุทธเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 เมษายน 2559

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24474

Apr 09

สืบ​สาน​วัฒนธรรม​ไทย​

ภาพบรรยากาศการร่วม​สืบ​สาน​วัฒนธรรม​ไทย​ใน​ช่วง​เทศกาล​สงกรานต์ อาคารวิทยบริการ จัดโต๊ะสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ให้กับบุคลากร  นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2557 ณ  ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20114