Tag: ห้องสมุด

Jul 13

ยินดีต้อนรับนักศึกษา

อาคารวิทยบริการ ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน  อาคารวิทยบริการ ได้เปิดพื้นที่ให้ตามปกติในรูปแบบใหม่แบบนิวนอร์มอล (New Normal) จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในทุกพื้นที่ วันและเวลาทำการ (ช่วงสถานการณ์ Covid-19) เปิด : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิด : วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ ยกเว้น : บริการ Edutainment zone ชั้น 2 บริการจองห้อง Discussion Online (ปิดบริการชั่วคราว)

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=32071

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=32066

May 27

ขอแจ้งการเปิดพื้นที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาเปิดพื้นที่ให้บริการอาคารวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ ยกเว้น : บริการ Edutainment zone ชั้น 2 และ บริการจองห้อง Discussion Online (ปิดบริการชั่วคราว) วันเวลาเปิดทำการ ดังนี้ เปิดบริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ปิดบริการ : วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ การเข้าใช้บริการพื้นที่อาคารวิทยบริการ มือถือสแกน QR Code  เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ 2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์  3. สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31974

May 01

ขยายกำหนดส่งคืนหนังสือทุกประเภทสมาชิก

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดเลื่อนวันเปิดภาคการเรียนที่ 1/2563 อาคารวิทยบริการ จึงขอแจ้งขยายกำหนดส่งคืนหนังสือทุกประเภทสมาชิก ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 หากมีการเปลื่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31935

Apr 17

ขยายกำหนดส่งคืนหนังสือทุกประเภทสมาชิก

ขยายกำหนดส่งคืนหนังสือทุกประเภทสมาชิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31882

Aug 28

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม STTA Aditsutjipto Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม  อาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto  (STTA)  Aditsutjipto Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย หัวหน้างานวิเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น.  

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30782

Oct 30

ขยายเวลาเปิดบริการชั้น 1-ชั้น 4 และDiscussion Room

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ ชั้น 1-ชั้น 4 และบริการจองห้อง Discussion เพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับนักศึกษาในช่วงสอบ ตั้งแต่วันที่ 22ตุลาคม ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561      วันจันทร์-วันศุกร์ ห้อง Discussion เวลา 08.30-24.00 น. ห้อง Garden เวลา 08.30-23.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ ห้อง Discussion เวลา 08.30-21.00 น. ห้อง Garden เวลา 08.30-20.30 น. บริการจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29708

Sep 11

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ H.E.Dr. Hang Chuon Naron รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28964

Mar 05

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประเทศฟิลิปปินส์

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการและอาคาร I Work เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561        

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27950

Nov 13

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ งดนำอาหารเข้ามารับประทานอาหารภายในอาคาร

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน งดนำอาหารเข้ามารับประทานอาหารภายในอาคารวิทยบริการ หรือ ท่านสามารถนำอาหารเข้ามารับประทานได้ที่บริเวณมุมกาแฟ ชั้น 1 เท่านั้น อาหารเพียง 1 ชิ้น ก่อให้เกิดปัญหาได้มากกว่าที่คุณคิด 1 จิตสำนึกที่ท่านมี ช่วยให้ห้องสมุดของเรา สะอาด ถูกสุขลักษณะ ซึ่งในการจัด Zone การรับประทานอาหาร (ชั้น 1 มุมกาแฟ) เพื่อลดปัญหาดังกว่าวในเบื้องต้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23259