Tag: ห้องสมุดมทร.ธัญบุรี

Jul 02

กำหนดการฉีดปลวกภายในอาคาร

วันและเวลาในการฉีดแมลงประจำเดือนกรกฏาคม 2562 วันเสาร์ที่  13 กรกฏาคม 2562  – ปิดบริการ เวลา 20.00 น.  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30559

Nov 07

สิ้นสุดการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ

สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ อาคารวิทยบริการ ภาคการเรียนที่ 2   ดังนี้ สิ้นสุดการยืม-คืน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  (งดยืม-คืน) เริ่มยืมได้ตามปกติ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ส่งคืนเลยกำหนดวัน เสียค่าปรับ  3 บาท/ วัน/เล่ม หนังสือสูญหายติดต่อเจ้าหน้าที่ ยืมคืน โดยด่วน นักศึกษาไม่ส่งคืนตามกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในเทอมถัดไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่งานบริการยืม-คืน โทร. 0 2549 3643

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29743

Feb 22

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และทีมงานห้องสมุดต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารวิทยบริการ  

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26179

Jan 16

ขอแจ้งเวลาปิดบริการ (กรณิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ขอแจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการเป็นกรณีพิศษ ในวันศุกร์ที่ 20  มกราคม 2560 ปิดบริการเวลา 16.30 น.  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25483

Jan 05

แจ้งเวลาปิดบริการช่วงปิดภาคเรียน (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการช่วงปิดภาคเรียนในเวลา 21.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึง 8 มกราคม 2560  และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25397

Dec 15

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

CRCnetBASE เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File เพิ่ม Collection 2010 (April) – 2011 (March)– Full Text มีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, copy, print ได้ สามารถโหลด Citation ได้ “สามารถใช้งานได้ที่http://library.rmutt.ac.th หรือ http://www.crcnetbase.com

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23761

Dec 08

อธิการบดีเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมบรรยากาศภายในอาคารวิทยบริการในช่วงใกล้สอบปลายภาค เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 8 ธันวาคม 2559

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25374

Dec 08

บริการพิเศษช่วงสอบปลายภาค

อาคารวิทยบริการ จัดเพิ่มกระดานไวท์บอร์ดขนาดเล็ก ที่ชั้น 1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับให้นักศึกษาใช้ติวหนังสือในช่วงใกล้สอบปลายภาคนี้  ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์    

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25365

Aug 26

บริการยืม-คืนหนังสือ ชั้น 1

บริการยืมคืนหนังสือ สามารถยืม-คืนหนังสือได้ตามปกติได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25072

Apr 02

ต้อนรับเยี่ยมชมห้องสมุด

คณะผู้บริหารและบุคลากร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WalaiAutoLib และแลกเปลียนเรียนรู้ระบบบริการสืบค้นของห้องสมุด โดยมีหัวหน้าแผนกด้านบริการ และฝ่ายวิเคราะห์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที 27 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  ณ อาคารวิทยการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20021