Tag Archive: ห้องสมุดราชมงคลธัญบุรี

Jan
17

เวลาปิดทำการและพื้นที่ให้บริการระหว่างงานราชมงคลธัญบุรีเกมส์

%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b5

การเปิดพื้นที่ให้บริการของอาคารวิทยบริการ  ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561  ปิดบริการชั้น 1  และ ชั้น 2  เพื่อใช้สถานที่ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  เปิดพื้นที่ให้บริการเฉพาะชั้น 3 และ ชั้น 4    ปิดทำการเวลา 16.30 น.  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27638

Jan
16

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

dsc_0631

นายนครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนลาดยาววิทยาคม และโรงเรียน SMA Negari 9 Malang Indonesia จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27435

Dec
15

ต้อนรับผู้ตรวจรับรองมาตราฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27331

Mar
09

ต้อนรับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด

06032560llibraryaritrmutt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พิกุลทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจำนวน 250 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมือวันที่ 6 มีนาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26313